Vlada namenja občinam 6,5 milijona evrov za stroške v času epidemije

Vlada RS je na četrtkovi seji sprejela sklep, da se slovenskim občinam zagotovi sredstva za poplačilo dela nastalih stroškov zaradi epidemije covid-19. Lokalne skupnosti bodo v povprečju prejele po 30 tisoč evrov.

Vlada Republike Slovenije je na četrtkovi seji na predlog Ministrstva za obrambo sprejela sklep, da se lokalnim skupnostim zaradi aktiviranja Državnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh zagotovi sredstva za poplačilo dela nastalih stroškov na področju zaščite, reševanja in pomoči v času epidemije nalezljive bolezni covid-19 v višini 6.500.000 evrov.

Sredstva se bodo zagotovila iz sredstev splošne proračunske rezervacije, oblikovane za namene obvladovanja epidemije nalezljive bolezni covid-19. Vlada Republike Slovenije je naložila Ministrstvu za obrambo, da prek Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje izvrši prvi del tega sklepa ter Ministrstvu za finance, da izvrši drugi del tega sklepa.

Minister za obrambo mag. Matej Tonin je ob tem poudaril, da je podpora lokalnih skupnosti ključna za učinkovit spopad z epidemijo. Lokalne skupnosti imajo v teh razmerah ključno vlogo, saj so dolžne zagotavljati osnovne življenjske pogoje za občane in občanke v razmerah razglašene epidemije, izvajanje dejavnosti javnih služb ter pomoč in oskrbo najranljivejšim skupinam. »Zato gredo ta sredstva v prave v roke in v neposredno dobrobit prebivalstva,« je še poudaril minister Tonin. Slovenske občine bodo v povprečju prejele 30.000 evrov.