Vlada načrtuje postopno sproščanje nekaterih ukrepov

V primeru da bodo podatki o poteku epidemije ugodni, vlada napoveduje začetek sproščanja nekaterih ukrepov. Sproščanje bo potekalo postopno, trenutno razmišljajo o začetku prodaje gradbenega materiala in izvajanja nekaterih drugih dejavnosti, ki so pomembne za življenje.

Pred začetkom sproščanja ukrepov je nujna učinkovita epidemiološka služba, ki bo zaznala vsak nov izbruh, ga analizirala in zamejila, navaja dr. Bojana Beovič in dodaja, da je strokovnjakov za to delo malo, zato si veliko obetajo od podpore, ki jo lahko nudi sodobna tehnologija. »Z uvedbo telefonskih aplikacij, ki na prostovoljni bazi in na anonimen način javljajo ljudem, da so bili v stiku z okuženo osebo, epidemiološki službi ni treba iskati stikov s poizvedovanjem in zaznajo se tudi stiki, na katere nismo pozorni,« pojasnjuje.

Sproščanje ukrepov se lahko začne že v ponedeljek

Vlada bo sproščanje ukrepov izvajala postopno, po zgledu drugih držav, ki so že prešle skozi najhujši del epidemije. S postopnim sproščanjem lahko spremljajo učinek ukrepov na potek epidemije in ugotovijo, ali je bil posamezen korak preuranjen. V vladi menijo, da je postopno sproščanje smiselno za tiste dejavnosti, ki so pomembne za življenje in ki bodo v čim večji meri omilile gospodarsko škodo.

Če bodo podatki o poteku epidemije v prihodnjih dneh ugodni, se lahko sproščanje ukrepov začne že v ponedeljek, 20. aprila, ob tem pa opozarjajo, da bo virus ostal med nami in da nas bo spremenjen način življenja spremljal vse do razpoložljivosti dostopnega in učinkovitega zdravila ali cepiva proti virusu covid-19.

Začetek prodaje gradbenega materiala in izvajanja nekaterih športnih dejavnosti

Uradni govorec vlade RS za covid-19 Jelko Kacin je danes dejal, da proizvodnja v državi poteka razmeroma normalno, žarišč virusa v proizvodnih obratih zaenkrat ni, vlada pripravlja tudi ukrepe za zagon drugih panog gospodarstva.

»Razmislek poteka v smeri prodaje gradbenega materiala, medtem ko že obstoječi odlok, s katerim je bila ponovno omogočena prodaja sadik, omogoča sezonska in vrtnarska dela,« je sporočil Kacin. Načrtujejo tudi pričetek opravljanja športnih dejavnosti, kjer se lahko zagotovi primerna varna razdalja. Kot primer je Kacin navedel tenis, golf in kolesarjenje.

Sprostitev v smeri večjih športnih ali drugih javnih prireditev ter množičnih druženj zaenkrat ni pričakovati, prav tako ostajajo meje zaprte za nenujna potovanja.