Višje osnovne plače v proizvodnih družbah Skupine SIJ

Vodstvo Skupine SIJ, direktorji proizvodnih družb in reprezentativni sindikati v Skupini SIJ so v okviru socialnega dialoga dosegli pomemben dogovor o dvigu osnovnih bruto plač zaposlenih po kolektivnih pogodbahGlede na različno povprečno osnovno bruto plačo zaposlenih po kolektivnih pogodbah v proizvodnih družbah SIJ Metal Ravne, SIJ Acroni, SIJ Ravne Systems in SIJ SUZ se med družbami razlikuje tudi njihov povprečen dvig, in sicer od 8,5 do 12,1 odstotka. Ker imajo družbe uveden enoten plačni sistem, je bil tudi izveden enoten dvig, ne glede na poslovne rezultate posameznih družb. V družbi SIJ Ravne Systems pa so marca letos ob prehodu na nov plačni sistem že pred tem povečali maso plač za tri odstotke.

Ob zavedanju rasti življenjskih stroškov in ob dobrih poslovnih rezultatih so v Skupini SIJ vsem zaposlenim že v letu 2022 sicer zagotovili dodatna izplačila, ki so skupaj z regresom in nagrado za poslovno uspešnost presegla 4.000 evrov letno na zaposlenega. S tem ukrepom so glede na povprečno bruto plačo zaposlenih po kolektivni pogodbi presegli lanskoletno inflacijo, ki je znašala 10,3 odstotka, ter zaposlenim omogočili lažje obvladovanje zvišanja življenjskih stroškov.

V Skupini SIJ so zaposlenim za leto 2023 izplačevali tudi draginjski dodatek v višini okoli 100 evrov bruto na mesec. Z dvigom osnovnih plač se ta kratkoročni ukrep za zaposlene po kolektivni pogodbi prenese v osnovno bruto plačo, kar je za zaposlene tudi dolgoročno ugodneje. Zaposleni so tako zaradi izplačevanja dodatka višja izplačila prejemali že od začetka leta. Višje osnovne plače za zaposlene pa sedaj prinašajo tudi višje izplačilo dodatkov.

V Skupini SIJ ob tem ohranjajo tudi druge oblike izplačil, nagrajevanja in motiviranja zaposlenih:

  • Dodatno mesečno variabilno nagrajevanje zaposlenih glede na dosežene cilje proizvodnih obratov in skupne cilje družbe.
  • Najvišje neobdavčeno nadomestilo za prehrano v višini 7,96 evra in izplačilo razlike med ceno organizirane prehrane in najvišjim neobdavčenim nadomestilom.
  • Plačevanje premije za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje.
  • Plačevanje premije za dodatno zdravstveno zavarovanje za vse, ki to želijo, in možnost vključitve družinskih članov pod enako ugodnimi pogoji.

V proizvodnih družbah Skupine SIJ so kljub previdnosti zaradi ohlajanja gospodarstva poiskali notranje rezerve in izvedli povišanje osnovnih plač. Tako želijo zagotavljati trajno konkurenčnejša plačila. Konkurenčne osnovne plače so poleg delovnih razmer in odnosov na delovnem mestu namreč eden od treh pomembnih dejavnikov pri zaposlenih v Skupini SIJ, ki v največji meri vplivajo na njihovo zadovoljstvo.