Višja občinska denarna vzpodbuda za novorojene otroke

Občinski svetniki v Slovenj Gradcu so na zadnji seji občinskega sveta povišali denarno vzpodbudo za novorojence v občini. Starši bodo z novim pravilnikom prejeli sto evrov več kot pred spremembo.

Na zadnji seji občinskega sveta so svetniki potrdili spremembo Pravilnika o enkratni državni pomoči za novorojence v Mestni občini Slovenj Gradec. Gre za povečanje denarne pomoči za kar 100 odstotkov, kar pomeni, da bo občina staršem novorojenca namenila 200 evrov, za prvorojenca pa 300 evrov.

Želijo, da Slovenj Gradec postane družini in otrokom prijazna občina

Leta 2013 je MO Slovenj Gradec sprejela Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence, ki je določal, da starši ob rojstvu otroka prejmejo 100 evrov denarne pomoči, če gre za prvorojenca, pa prejmejo še 100 dodatnih evrov. »V stranki SDS smo vložili amandma k proračunu za dvig vzpodbude in dosegli smo stoodstotno povišanje,« je dejal občinski svetnik Bojan Navodnik in dodal, da so se za povečanje odločili zaradi želje po večji rodnosti v občini in pomoči staršem pri nakupu potrebščin. Zavedajo se, da zaradi sto evrov ne bo ravno vpliva na povečanje rojstev v Slovenj Gradcu, je pa, kot pravi Navodnik, nek začetek. V amandmaju so zapisali, da je njihova želja, da bo občina družini in otrokom prijazna občina in, da je najbolje to pokazati že ob rojstvu otroka.

Po podatkih Statističnega urada RS se je leta 2016 v Občini Slovenj Gradec rodilo 152 otrok, kar pomeni 22 odstotkov vseh novorojenih na Koroškem. Občina je torej staršem novorojencev namenila okrog 16 tisoč evrov neto in dodatek sto evrov na vsakega prvorojenega. Če bo v Slovenj Gradcu tudi letos približno takšno število novorojenih, pa bo občina zahvaljujoč spremembi Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence staršem namenila skupno prek 32 tisoč evrov.

JP