Vikend v znamenju deželnozborskih volitev

V nedeljo se bo za sedeže deželnega zbora v Celovcu potegovalo deset strank. V programe večine strank je vključena tudi podpora slovenski manjšini, ki ima zaradi številčnosti velik vpliv na izid volitev.

Skupno bo na prihajajočih deželnozborskih volitvah nastopilo deset strank, devet jih bo nastopilo v vseh štirih volilnih okoliših, ena pa v treh. Stranke, ki se bodo potegovale na volitvah in so danes že v deželnem zboru, so socialdemokrati, zeleni, svobodnjaki, BZÖ in Team Kärnten. Novost letošnjih deželnozborskih volitev je stranka Moja južna Koroška, katere vodilni kandidat je podžupan Železne Kaple in predsednik edine politične stranke koroških Slovencev Gabriel Hribar. Prav tako so novinci med strankami »Odgovornost za zemljo«, Lista Fair in komunistična stranka.

Volitve bodo potekale v štirih volilnih okrajih. Stranke morajo za vstop v parlament vsaj v enem izmed okrajev doseči osnovni mandat, ki znaša med 8400 in 9800 glasov.

Mediji visoko zmago napovedujejo socialdemokratom

Izmed dobrih 400 tisoč volilnih upravičencev je mnogo Slovencev, zato večina strank v svojem programu izpostavlja tudi podporo slovenski manjšini na avstrijskem Koroškem. Vsi se zavedajo, da so glasovi manjšincev številčni in odločilni. Moja južna Koroška denimo v ospredje postavlja pozitivno diskriminacijo slovenskega jezika na Koroškem, čemur do danes še nismo bili priča. Po mnenju vodilnega kandidata Gabriela Hribarja manjšina živi in obstaja z jezikom, kar je mogoče ohranjati le s pozitivno diskriminacijo slovenskega jezika. Poleg Hribarja se bo za sedež v deželnem zboru potegovalo še nekaj drugih koroških Slovencev; kandidat Zelenih je Štefan Merkač, Team Kärnten nastopa z Lojzetom Dolinarjem, socialdemokrat pa z Ano Blatnik. Slednji avstrijski mediji pripisujejo največji uspeh med slovenskimi kandidati, prav tako računajo na zmago socialdemokratov z visokim odstotkom.

Javnomnenjske raziskave v avstrijskih medijih kažejo na zmago socialdemokratov s 44 odstotki, sledijo jim svobodnjaki s 24 odstotki, z 18 odstotki ljudska stranka, 5 odstotkov pa bi pripadlo še stranki Team Koroška in Neosu, ki bo nastopila skupaj s stranko Moja južna Koroška. Preostalim strankam pa javnomnenjske raziskave ne kažejo prestopa čez prag celovškega deželnega zbora.

NK