Veselje šele takrat, ko bo na cesti videti buldožerje in valjarje

Delovni obisk direktorja Direkcije RS za infrastrukturo Damirja Topolka s sodelavci v Mežiški dolini je vlil nekaj upanja, da se bo letos na državnih cestah na Koroškem vendarle začelo premikati, toda potrebna je previdnost glede  preranega veselja, vsaj do tistega dne, dokler na cestah ne vidimo prvega buldožerja in valjarja.

Tudi revizije uničujejo koroške ceste

Previdnost v veselju je potrebna, saj bi se odsek ceste med Poljano in Mežico moral pričeti obnavljati že v lanskem letu. Pred letom dni (1. aprila 2016) je bilo izvedeno odpiranje ponudb, na razpis se je prijavilo 13 ponudnikov. Sredi maja lanskega leta (18. maja 2016) je bil podan predlog za izvajalca del, vendar se je eden od ponudnikov pritožil in državna revizijska komisija je skoraj pol leta zatem (30. avgusta 2016) zaključila postopek in naložila, da se dokumentacija gradbinca, ki se je pritožil, ponovno obravnava. V nadaljnjem postopku je bil ta ponudnik, ki mu je revizijska komisija ugodila, da je svojo ponudbo vmes še dopolnjeval, na koncu tudi predlagan za izvajalca del. Toda v nič je šlo leto dni in več in upati je, da se bo maja res začela obnova tega dela ceste. Maja letos.

Za obnovo ceste od Mežice do Črne 10 milijonov evrov

Največje cestno gradbišče pa bo od Mežice proti Črni na Koroškem. Gre za rekonstrukcijo dobrega 5,8 kilometra ceste, vrednost pa je ocenjena na okoli 10 milijonov evrov. Tudi v tem primeru je bila revizija javnega naročanja, ki pa je sedaj zaključena, in prav danes naj bi bil objavljen ponovni razpis za izbor izvajalca del na tej propadajoči cesti.

Tretje večje gradbišče, ki ga bo direkcija še letos odprla v Mežiški dolini, je nekaj sto metrov dolg odsek ceste med krožnim križiščem pri Sparu na Prevaljah in krožnim križiščem pri gostilni Brančurnik. Sicer pa je obljubljena tudi rekonstrukcija poldrugega kilometra odseka ceste proti Kopam, ki vključuje obvozno cesto mimo turistične kmetije Plesnik.

V prihodnjih letih naj bi bilo za državne ceste na Koroškem namenjenih okoli 40 milijonov evrov, direkcija pa ima letos za obnovo državnih cest rezerviranih 200 milijonov evrov, enak znesek bo na voljo tudi v prihodnjem letu.

Sedem gradbišč, sedem zapor – potrebna bo strpnost voznikov

Sicer pa je bilo ob obisku vodstva Direkcije RS za infrastrukturo slišati, da so koroške ceste slabo vzdrževane, vanje se dolga leta ni nič vlagalo in je zato v prihodnje tudi potreben večji finančni zalogaj. V lanskem letu, ko je bilo za gradbince bolj sušno leto, je bilo na državno revizijsko komisijo tudi več pritožb ob izboru izvajalcev del, letos je ta pritisk na revizije manjši, saj so gradbinci že precej zasedeni. Te pritožbe pa so vsaj na Koroškem zamaknile obnovo cest za leto dni in več in tudi Korošci pozivajo k razmisleku, ali je spisana in veljavna zakonodaja glede javnega naročanja in revizij res optimalna, oziroma ali ni ravno zakonodaja tista, ki na koncu ovira in draži delo na cestah.

Včeraj smo lahko slišali, da bo na 11 kilometrih državnih cest, na katerih bo potekalo krpanje ali rekonstrukcija, 7 gradbišč in s tem tudi toliko cestnih zapor. Korošci so strpni in bodo ponižno čakali pred semaforji, seveda če bodo na gradbišču tudi delavci. Pred leti so bile podobne zapore in dolge kolone pred semaforji, vendar na gradbišču velikokrat po več dni ni bilo nikogar, zato je bilo med prebivalci Mežiške dolini tudi veliko hude krvi.

JP