Velik del gozda napadel podlubnik, kmetje so zaskrbljeni

Gozdarska direkcija avstrijske Koroške je pred dnevi objavila fotografije gozda v Občini Hodiše, s katerih je razvidno, da je velik del gozda napadel podlubnik. Strokovnjaki nastalo škodo in velik razmah lesu škodljivega hrošča pripisujejo žledolomu iz leta 2014.

Takratne vremenske razmere so gozdove tako poškodovale, da hitra sanacija ni bila mogoča, hude posledice pa so vidne s fotografij gozdarske direkcije. Opozorila strokovnjakov o nevarnosti lubadarja je treba jemati resno, opozarjajo gozdarji, podobna zgodba se lahko ponovi po podrtem lesu iz nedavnega vetroloma.

Manj kot štiri leta po žledolomu pa so naši gozdovi doživeli nov šok – vetrolom, ki je pustošil minulega decembra. Na slovenski strani Koroške je izruval več kot 300 tisoč kubikov lesa, po celotni državi pa več kot dva milijona. Skupna škoda v 140 slovenskih občinah znaša več kot 130 milijonov evrov, največ škode je v gozdovih in vodotokih, beležijo tudi škodo na objektih in cestni infrastrukturi. Ogromno škodo beležijo tudi v Avstriji, kjer je padlo približno 6,5 milijona kubičnih metrov lesa, najbolj jo je skupila dežela Koroška. Največ poškodovanih gozdov je na območju Borovelj, Žitare vasi in Železne Kaple, kjer je še danes največ nepospravljenega podrtega lesa. Samo v Železni Kapli je alarm za splošno nevarnost odmeval več dni, utrgalo se je več deset zemeljskih plazov, uničenih je do 40 hektarov gozdov.

Po škodi, ki jo je povzročil vetrolom, pa na gozdove preži lubadar, ki lahko dolgoročno povzroči večjo škodo kot samo neurje. Skrb nad tem sta obe strani Koroške izražali že dneve po vetrolomu, saj je bilo takoj jasno, da so hude vremenske razmere presegle zmožnosti hitre in učinkovite sanacije. Pojavljajo se težave, kot je primanjkovanje delovne sile za spravilo poškodovanega in posekanega lesa, žage pa ne sprejemajo več lesa, saj nimajo dovolj kapacitet za obdelavo, trg lesa pa je že prenasičen. Brez ustrezne pomoči gozdarjem s strani državnih organov na obeh straneh meje bodo posledice razmaha lubadarja presegle škodo vetroloma in žledoloma.

JP