Več socializma=več korupcije

Ta vlada res niza same negativne »uspehe«. Uspeva jim skoraj nemogoče, saj Slovenija pada na vseh mogočih svetovnih lestvicah, slabša se indeks zaznavanja korupcije, postajamo vse bolj nekonkurenčno gospodarstvo, padamo na lestvici ekonomske svobode … Svoboda pač zahteva svoje.

 

Da pa ne bi delal krivice samo Svobodi, je potrebno dodati, da svoj del odgovornosti za padce na vseh mogočih svetovnih lestvicah s svojimi kvazi socialističnimi ukrepi nosi tudi Levica (čeprav od stranke, katere ministri so brez resnih delovnih izkušenj, kaj drugega tudi ni bilo mogoče pričakovati) in predvsem Socialni demokrati, od katerih bi glede na ime, ki ga nosijo, in na dejstvo, da so ena od strank z najdaljšo tradicijo sodelovanja v različnih vladah, pričakoval več zdrave pameti.

In če se osredotočim na povezavo med stopnjo ekonomsko svobode in stopnjo korupcije v državi, se lahko trdi, da sta neločljivo povezani. Torej nižja je ekonomska svoboda, več je korupcije. Ja tudi v Sloveniji je tako, saj smo s 35. mesta leta 2020 zdrsnila na 41. mesto leta 2022 po Indeksu zaznavanja korupcije, hkrati pa tudi z 32. mesta po Indeksu ekonomske svobode (rekordna uvrstitev leta 2021) na 37. mesto leta 2022. Že enostavna primerjava nam da popolnoma jasno enačbo: VEČ SOCIALIZMA = VEČ KORUPCIJE.

Mnogi bodo rekli preveč poenostavljeno. In da potolažim neverne Tomaže, obstaja več raziskav, ki dokazujejo, da so odprti trgi in ekonomska svoboda dejansko faktor vpliva na stopnjo korupcije (Smarzynska in Wei, 2000; Allen et al, 2015; Dimant, 2014 idr.). Manj kot je vpliva socializma vseh vrst (rdečega ali črnega) na gospodarstvo, nižja je korupcija.
In tudi, bolj kot so trgi svobodni in vpeti v globalne tokove, manj naj bi bilo korupcije. Recimo, to dokazuje tudi raziskava, ki sta jo izvedla Sung in Chu (2003) z analizo 99 držav. Dokazi iz te študije so pritrdilni z nekaterimi odtenki. Tako obstaja močna negativna povezava med stopnjami integracije v svetovno gospodarstvo in dojemanjem korupcije. Na korupcijo po njuni študiji negativno vplivajo tako individualni učinki izvoza, uvoza in prilivov neposrednih tujih investicij kot skupni vpliv teh gospodarskih dejavnosti.

Skratka, pod SVOBODO je vse manj svobode, tako osebne kot ekonomske (da o svobodi govora ne govorimo), vse več pa je korupcije. Zaskrbljujoč pa je tudi trend, saj se nam obetajo za leto 2023 še slabši rezultati. Vse to pa je samo odraz »uspešnega« dela vlade pod vodstvom genija iz GEN-ija in socialističnih ministrov, ki jih »vrhunski« menedžer dobesedno že pobira iz ulice.

Za nejeverneže (pa še veliko tega je najti v znanstvenih bazah, samo iskati je treba):
Smarzynska, B. K. in Wei, S. J. (2000). Corruption and composition of foreign direct investment: Firm- level evidence
Allen, F., Qian, J. in Shen, L. (2015). Corruption and Competition
Dimant, E. (2014). The Antecedents and Effects of Corruption-A Reassessment of Current
Sung, H. E., & Chu, D. (2003). Does participation in the global economy reduce political corruption?