Več kot 300 tisoč upokojencev danes prejme solidarnostni dodatek

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je včeraj sporočilo, da bodo danes izvedena izplačila enkratnega solidarnostnega dodatka za upokojence. Enkratno finančno pomoč bo prejelo več kot 300 tisoč upokojencev s pokojninami nižjimi od 700 evrov.

 

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

 

Dodatek za upokojence bo Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije izplačal na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije Covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) vsem upokojencem s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji katerih pokojnine so v višini 700 evrov ali manj.

Dodatek tudi za prejemnike socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka

Državni zbor je 28. 4. 2020 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A), ki v 15. členu med drugim določa, da so upravičenci do enkratnega solidarnostnega dodatka prejemniki denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka. Dodatek za mesec april 2020 se bo izplačal prejemnikom denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka v višini 150 evrov. Za izvedbo izplačila bo potrebna dodatna nadgradnja informacijskega sistema in ponovna izmenjava podatkov z ZPIZ-om, zato bodo le ta izvedena predvidoma konec meseca maja, so še sporočili iz Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti