V Zdravstvenem domu Radlje ob Dravi s pozitivno bilanco

V Zdravstvenem domu Radlje ob Dravi so s poslovanjem in delom v letu 2016 zadovoljni. Kljub prestrukturiranju so nekatere dejavnosti še vedno preobremenjene, v dispanzerju za žene, antikoagulantni in zobozdravstveni ambulanti pa planiranega obsega niso dosegli, so pa zadovoljni s pozitivno bilanco ob koncu leta.

Delovni načrt je bil v večini presežen

Kljub prestrukturiranju se v Zdravstvenem domu Radlje ob Dravi srečujejo s presežkom delovnega načrta pri določenih dejavnostih. Najbolj obremenjena je bila dejavnost klinične psihologije s 155,75 % presežka, sledi ji splošna ambulanta s 132,41 % presežka, otroško-šolski dispanzer je delovni načrt presegel za 128,87 %, fizioterapija in diabetologija pa sta končali nekaj malega pod 120 %. Realizacija preostalih dejavnosti se giblje okrog predvidenih načrtov, nedoseganje planiranega obsega pa so bili deležni v dispanzerju za žene, antikoagulantni in zobozdravstveni ambulanti.

V poročilu opredeljujejo upad samoplačniških storitev zaradi ekonomskih razmer v regiji; največji upad beležijo pri samoplačniških storitvah ortopedije. Razlog za presežek zgoraj omenjenih dejavnostih pa v ZD Radlje ob Dravi vidijo v splošni, socialni in ekonomski krizi območja zdravstvenega doma, kar vpliva na zdravstveno stanje tamkajšnjega prebivalstva. Te dejavnosti se že leta borijo s presežkom delovnega načrta, kriva je tudi starostna struktura regije. Tudi Dravska dolina je namreč eno izmed odrezanih območij od osrednjega gospodarskega, socialnega in političnega dogajanja.

Zdravstveni dom z novim ultrazvokom in dvigalom

V preteklem obdobju so bile uspešno izvedene adaptacija zahodnega krila zdravstvene postaje Radlje v letu 2011, adaptacija zdravstvene postaje Vuzenica leta 2012 in energetska sanacija vzhodnega in južnega krila (zamenjava stavbnega pohištva, toplotna izolacija ostrešja, toplotna izdelava fasade) Zdravstvene postaje Radlje v letu 2013. (Vir: Poročilo Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi 2016)

V bližnji prihodnosti pa se v Zdravstvenem domu v Radljah obeta adaptacija strehe nad zahodnim delom zgradbe, ureditev urgentnih dovoznih poti in parkirišče ter ureditev dvigala do kletnih prostorov fizioterapije. Skratka, radeljski zdravstveni dom počasi dobiva novo, sodobno podobo.

Poleg tega so v Radljah pridobili nov aparat za ultrazvok, ki je v sodobnem zdravstvu osnovna in že obvezna oprema zdravstvenih domov. Natančna in neboleča preiskava omogoča prebivalcem Radelj in okolice hitro obravnavo, brez čakanja in dolgih voženj do drugih zdravstvenih ustanov na Koroškem ali Štajerskem. Za aparat, za katerega je v poročilu zdravstvenega doma opredeljeno, da je po mnenju stroke najboljši možen, so plačali 23.278,56 € skupaj z DDV, od tega so občine Ribnica na Pohorju, Podvelka in Muta skupaj prispevale dobrih 8 tisočakov, od donatorjev so prejeli 13.050,00 €, preostanek pa je pokril Zdravstveni dom Radlje.

Poslovno leto so končali v zelenih številkah

S poslovanjem in finančnim izkazom za leto 2016 so v radeljskem zdravstvenem domu zadovoljni, saj so bili prihodki, ki so znašali 2.578.620 €, konec leta višji od odhodkov, in presežek je znašal 1045,00 €, kar je sicer manj kot leto poprej, ko je presežek znašal 1291,68 €. Toda številke so pozitivne, kar je tudi najpomembneje.

N.K.