V Splošni bolnišnici Slovenj Gradec je potekala dobrodelna akcija »Ni nam vseeno«

Z velikim ponosom vas obveščamo, da je prejšnji torek, 27. junija 2023 med 15. in 19. uro v Splošni bolnišnici potekala dobrodelna akcija »Ni nam vseeno«.
Dobrodelna akcija je nastala v dobrem sodelovanju velike večine vodstev oddelkov in enot ter ostalih služb s podporo vodstva Splošne bolnišnice Slovenj Gradec. Na ta dan, 27. junija 2023, med 15. in 19. uro, se je poleg zdravnikov tudi ostalo osebje odpovedalo plačilu in opravilo okoli 200 prostovoljnih ur. Pro bono (osebje se je odpovedalo plačilu) se je pregledalo 84 pacientov oz. realiziralo več različnih storitev – torej, od prvih pregledov do UZ in ostalih preiskav.
Pobudo, ki smo jo poimenovali »Ni nam vseeno« se je porodila iz iskrenega, nesebičnega vzgiba pomagati ljudem. V splošni javnosti neupravičeno širi izkrivljena slika ne samo zdravniškega poklica(in ostalih zaposlenih v zdravstvu), temveč tudi njegovega poslanstva, ki je delati v dobro ljudi in skupnosti. Vsekakor ni prvotni motiv osebni zaslužek, kot se je v precejšnem delu splošne javnosti ustvarila percepcija, na osnovi nerazumevanja podatkov v medijih in nekaterih ekscesov, ki zagotovo ne predstavljajo zdravstvo kot celoto.
Razlogi za odločitev so bili naslednji:
– Javnosti smo želeli pokazati, da je zdravstvenemu osebju na prvem mestu pacient in ne plačilo,
– Poudarjali in izpostavljali smo, da s svojim delom preko polnega delovnega časa skupno pomagamo oz. prispevamo k zmanjševanju čakalnih seznamov in tako v najboljši možni meri izpolnjujemo pacientove pravice za katere vsak mesec plačujejo.
– Delo med vikendi in ogromno število nadur niso zaradi plačila, temveč potreb pacientov. Zagotovo pa zato trpi naše družinsko in zasebno življenje, kar pa je redko ali nikoli izpostavljeno.
– Pacientom smo želeli pokazati, da za nas niso le številke in da bomo zmogli le s skupnimi močmi ustvariti pogoje, ki si jih pacienti in zaposleni v zdravstvu želimo in zaslužimo.
– Obenem smo želeli izpostaviti, da so zdravstvene rešitve na sistemski ravni nujne ter da jih je potrebno in možno poiskati skupaj med vsemi deležniki.
Odziv osebja SB Slovenj Gradec in posledično uspeh akcije nas je razveselil. Pokazali smo, da znamo držati skupaj. Predvsem pa smo bili veseli zahval in pozitivnih besed naših pacientov. Kot ves čas poudarjamo – tu smo zaradi njih in njim posvečamo dobrodelno akcijo »Ni nam vseeno«. Zaslužijo si, da do obravnave pridejo čim hitreje, nikakor pa ni sprejemljivo, da čakajo na obravnavo preko dopustnega roka.
»Ni nam vseeno« je naš majhen a simbolno pomemben prispevek zdravstvenemu sistemu v državi in upamo, da bomo z to akcijo spodbudili še druge delavce v zdravstvu in vse, ki kreirajo pogoje delovanja zdravstvenega sistema.
Iskrena zahvala vsem sodelavkam in sodelavcem. Zahvaljujemo se tudi Hiša Ančka, Boutique Hotel, ki je ob tej akciji zaposlene na deloviščih počastila z gratis picami. Bile so odlične!
Vir: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec