V soboto, 2. decembra 2023, bo v Mežici ponovno potekal Barbarin sejem

V soboto, 2. decembra 2023 bo v Mežici ponovno potekal Barbarin sejem, ki ga prirejajo v spomin na rudarsko tradicijo kraja ter v počastitev svete Barbare – zavetnice rudarjev. Barbarin sejem se bo tako kot lansko leto odvijal na platoju pred NARODNIM DOMOM, Trg 4. aprila 4, Mežica.

 

Na sejmu lahko sodelujete le v skladu z navodili in pogoji, ki so navedeni v prijavnici in veljajo kot pogodba.

Prijavite se tako, da izpolnite PRILOŽENO PRIJAVNICO in IZJAVO, ki ju pošljete:

– po pošti na naslov: KOMUNALA MEŽICA d.o.o., Trg svobode 1, Mežica ali po

– e-pošti na naslov: [email protected]

Zadnji rok za prijavo je 27. 11. 2023. Prijave po tem datumu NE bodo več mogoče!

Cena prodajnega prostora znaša 15 €/tm.

Za vse spodnje kategorije prodajalcev veljajo znižane cene, in sicer:

  • prodajalci, ki imajo sedež registriran na območju Občine Mežica: 8 €/tm
  • kmetje in društva, ki imajo sedež registriran na območju Občine Mežica: 6 €/tm
  • prodajalci, ki imajo sklenjeno veljavno najemno pogodbo za prodajo na tržnici: 8€/tm
  • nosilci certifikatov OZS (DUO – Rokodelstvo Art&Craft Slovenija): 6€/tm
  • razstavljavci, ki se predstavljajo s svojo dejavnostjo (netržna dejavnost), kot so šole, vrtci, Karitas, CUDV: brezplačno, vendar ne več kot 2 tm sejemske površine

 

V primeru, da se uveljavlja znižana cena prodajnega prostora, morate prijavnici priložiti dokumente, ki upravičujejo znižano plačilo. Plačilo se poravna preko RAČUNA, ki vam jo bo na podlagi izpolnjene prijavnice izdala Komunala Mežica, d.o.o. in sicer na v prijavnici naveden naslov!

Potrdilo o plačilu je pogoj za pridobitev soglasja za prodajo blaga.

Organizator bo preko Komunale Mežica omogočil najem stojnic. Ker bo prodajni prostor tokrat poenoten z enakimi stojnicami, svoje mize oz. stojnice ne bo mogoče imeti. Cena najema stojnice znaša 15€. Te bodo brezplačne za vsa društva, ki imajo sedež na območju občine Mežica, ter za vse razstavljalce, ki se predstavljajo s svojo dejavnostjo (netržna dejavnost), kot so šole, vrtci, Karitas, CUDV, …

S poslano, točno in popolno izpolnjeno prijavnico imate rezervirano prodajno mesto. Razporeditev bo možna na dan sejma, med 7. in 8. uro.

Prosijo vas, da ob prihodu na sejem upoštevate navodila organizatorjev glede parkiranja in razvrstitve prodajnih mest. Natančno si preberite tudi navodila, ki so navedena na prijavnici, na zadnji strani.

Za vse dodatne informacije lahko pokličete na tel. št. 02 8279 362 – od ponedeljka do četrtka med 8.00 in 14.00 ter ob petkih med 8.00 in 12.00 (Vesna Trdina).

Sejem bo ob vsakem vremenu.

Lep pozdrav in SREČNO!

Turistično društvo Mežica

Darja Komar, predsednica                                                                                                                                                          

 

Komunala Mežica, d.o.o.

Ambrož Blatnik, direktor