V Slovenj Gradcu skušajo reševati stanovanjsko problematiko, brez pomoči države pa ne bo šlo

Stanovanjska problematika v občini Slovenj Gradec iz leta v leto narašča, vedno več je namreč povpraševanja po občinskih najemniških stanovanjih. Na zadnji seji mestnega sveta so svetniki med drugimi razpravljali tudi o gradnji novega stanovanjskega bloka z občinskimi stanovanji, v katera bi lahko naselili 50 družin, in tako precej zmanjšali problem pomanjkanja neprofitnih stanovanj v občini, katerega sedaj blažijo s podeljevanjem  subvencij.

Tačas 222 občinskih stanovanj, v katerih prebiva 580 občanov

V MO Slovenj Gradec se soočajo z vedno večjim stanovanjskim problemom – vedno več je prosilcev za občinska najemniška stanovanja, teh pa še zdaleč ni dovolj za vse. Trenutno občina razpolaga z 222 stanovanji, v katerih je naseljenih 580 ljudi. Urad za pripravo projektov v Slovenj Gradcu je izdelal Dokument investicijskega programa »Blok neprofitnih stanovanj«, ki opredeljuje gradnjo novega bloka, ki bi precej izboljšal stanje na področju neprofitnih občinskih stanovanj; z gradnjo stanovanjskega objekta je namreč predvidenih več kot 50 novih stanovanj.

Občinska stanovanja v MO Slovenj Gradec. Vir: Dokument identifikacije investicijskega programa “Blok neprofitnih stanovanj Polje, Slovenj Gradec”

Kakovostna in energetsko učinkovita stanovanja

Izgradnja 12 enosobnih, 20 dvosobnih in 22 trosobnih stanovanj bi bila v občini Slovenj Gradec ključna poteza pri reševanju stanovanjskega problema. Več kot 50 novih stanovanj na približno 3100 kvadratnih metrih bi bilo po programu DIIP zgrajenih do konca leta 2018. To naj bi bila kakovostna stanovanja, zgrajena iz do okolja prijaznih materialov, ki bi bila med drugimi tudi energetsko učinkovita. V daljni prihodnosti pa v okolici novega stanovanjskega objekta načrtujejo še dopolnitve, kot so otroška igrišča in parki, tako da bi se sčasoma oblikovalo prijetno naselje in dobro okolje za novo naseljene ljudi.

Vir: www.slovenjgradec.si

Več stanovanj – več ljudi

Gradnja novega stanovanjskega bloka bi torej lahko pomenila nov dom več kot 50 družinam, ki si tržne cene najemniškega stanovanja ne morejo privoščiti. Dejstvo je, da so najemnine v Slovenj Gradcu najvišje na območju Koroške, plače pa ne izstopajo iz koroškega in slovenskega povprečja, zato je ranljiva skupina ljudi na tem območju večja. Cilj gradnje je seveda omogočiti stanovanja čim več prosilcem in zmanjšati skupino ranljivih ljudi, poleg tega pa so v občini mnenja, da bi tako lahko zmanjšali tudi negativne trende naravnega in selitvenega prirasta.

Manjše finančno breme za večjo rešitev stanovanjskega problema

Cena tega družbeno-socialnega projekta pa naj ne bi bila v celoti breme občine; le-ta bi namreč za investicijo, ki po prvih grobih ocenah znaša 4,9 milijona evrov, prispevala 30 odstotkov oziroma 1,6 milijona evrov, preostalega 3,3 milijona evrov pa naj bi financirala država in Evropski sklad za regionalni razvoj. O tem projektu bodo mestni svetniki v Slovenj Gradcu še razpravljali, očitno pa je, da pripravljenost mestne občine za sofinanciranje še ne bo dovolj – stanovanjske probleme na Koroškem bo morala prepoznati tudi država.

Delitev stroškov po stalnih cenah. Vir: Dokument identifikacije investicijskega programa “Blok neprofitnih stanovanj Polje, Slovenj Gradec”

Jon Petek