V Skupini SIJ znajo varno in zmorejo zdravo

Z razglasitvijo zmagovalcev kampanje »Znamo varno, zmoremo zdravo« na ravenski lokaciji je Skupina SIJ zaključila celoletne aktivnosti za dvig ozaveščenosti zaposlenih o varnosti in zdravju pri delu ter napovedala intenzivno nadaljevanje kampanje z nadgradnjo dosedanjih aktivnosti in uvajanjem novih.

V Skupini SIJ v zadnjih letih beležijo trend padanja nezgod pri delu, s čimer zasledujejo trende jeklarske industrije v globalnem obsegu, kjer se je po podatkih Svetovnega združenja jeklarjev v zadnjih desetih letih število nezgod zmanjšalo za kar 65 odstotkov. Z razglasitvijo zmagovalcev kampanje »Znamo varno, zmoremo zdravo« na ravenski lokaciji je Skupina SIJ zaključila celoletno kampanjo za dvig ozaveščenosti zaposlenih o varnosti in zdravju pri delu in napovedala njeno intenzivno nadaljevanje z nadgradnjo dosedanjih aktivnosti in uvajanjem novih, s posebnim poudarkom v aprilu, ko 28. v mesecu obeležujemo tudi svetovni dan varnosti in zdravja pri delu.

V ravenskih družbah Skupine SIJ se je za zmago potegovalo 8 proizvodnih programov iz družb SIJ Metal Ravne in SIJ Ravne Systems. Za odsotnost nezgod in doseganje ciljnega odstotka bolniške odsotnosti so bili nagrajeni s točkami. Med koroškimi delavci Skupine SIJ so se najbolje odrezali v programu Vzdrževanje iz SIJ Metala Ravne, v katerem že 466 dni ni bilo nobene nezgode. Za ta izredni uspeh so delavci prejeli 1.800 točk oziroma 1.800 evrov. Nagrado bodo porabili za športno druženje, enak znesek pa so delavci namenili lokalnemu Invalidskemu športnemu društvu Samorastnik in na današnjem dogodku sami predali ček predsedniku društva Matjažu Majdiču.

Bojan Uršej, strokovni delavec v vzdrževanju SIJ Metala Ravne, je ponosen na  timski uspeh in potem, ko so v okviru dogodka izvedli Minute za varnost, s katero vodje vsak dan preverjajo in spodbujajo delavce k doslednemu spoštovanju varnostnih ukrepov: »Na nič (0) poškodb v letu 2016 smo izredno ponosni. Rezultat smo dosegli z varnim delom vseh 107 zaposlenih, klub temu, da smo ravno mi tisti, ki pogosto opravljamo še posebej nevarno višinsko delo, npr. vzdrževanje dvigal in žerjavov.« Pomen skupnih kampanj, ki krepijo zavest zaposlenih in vzpodbujajo kulturo varnega dela je izpostavil glavni direktor SIJ Metala Ravne Andrej Gradišnik: »V Skupini SIJ, ki vključuje podjetja z delovno intenzivnimi procesi in zahtevnimi tehnološkimi, ima varnost in zdravje pri delu najvišjo prioriteto. Vesel sem, da se naši zaposleni pozitivno odzivajo na kampanjo »Znamo varno, zmoremo zdravo« in si prizadevajo, da bi prav njihov obrat postal dober zgled pametnega in varnega ravnanja pri delu in obenem tudi zgled drugim.«

Kampanja 2017 –  zaposleni kot ključni ambasadorji projekta

Takoj po zaključnih dogodkih in razglasitvi zmagovalcev prve celoletne akcije se bodo aktivnosti za Skupino SIJ izredno pomembne kampanje »Znamo varno, zmoremo zdravo« nadaljevale. Poleg nadgradnje lanskih aktivnosti, bo letos poseben poudarek na osebni odgovornosti zaposlenih. Pri teh prizadevanjih bodo pomembno vlogo odigrali delavci, ki so utrpeli poškodbe pri delu v preteklih letih in bodo kot ambasadorji osveščali druge sodelavce o pomenu doslednega upoštevanje vseh predpisanih pravil in ukrepov za varno delo vsakega posameznika in vseh sodelavcev. V okviru kampanje pa bodo v Skupini SIJ v prihodnjim mesecih poskrbeli tudi za namestitev defibrilatorjev in poskrbeli, da bodo sodelavci na ravenski, jeseniški in ljubljanski lokaciji usposobljeni z ravnanje z njimi oziroma za reševanje dragocenih življenj.