V SIJ Metal Ravne in SIJ Ravne Systems ponovno radodarni s štipendijam

SIJ Metal Ravne in SIJ Ravne Systems za prihajajoče šolsko 2018/19 leto razpisujeta 46 štipendij za dijake in študente. Nadarjenim in motiviranim učencem različnih tehničnih programov poleg štipendije nudijo tudi druge ugodnosti, kot je možnost nadaljnjega študija in po končanem študiju tudi zaposlitev.

Štipendije podjetja razpisujeta za različne srednješolske in študijske programe; štiri štipendije za univerzitetni program inženirstva materialov, tri za magistrski, univerzitetni, visokošolski ali višješolski program strojništva, eno za visokošolski ali višješolski program mehatronika, 15 štipendij za srednje tehniško izobraževanje metalurških tehnikov, 10 za poklicno izobraževanje metalurgov, 9 za oblikovalce kovin in štiri za strojne tehnike. V šolskem 2017/18 letu sta podjetji razpisali 41 štipendij, letos je torej na voljo pet štipendij več kot lani.

Študentom razpis poleg same štipendije nudi tudi možnost opravljanja strokovne prakse, brezplačen najem učbenikov na srednji šoli za program metalurški tehnik, možnost nadaljnjega študija in štipendiranja na univerzitetnem programu metalurgije in zaposlitev po končanem izobraževanju. Dijaki in študentje, ki bi želeli eno izmed 46. kadrovskih štipendij, imajo za oddajo vloge še nekaj časa. Rok prijave za poklicne in srednje šole se izteče 31. avgusta, za fakultete pa 30. septembra.

Poleg štipendij še nov srednješolski program

Eden največjih zaposlovalcev v regiji se že leta srečuje s pomanjkanjem usposobljenega kadra. Kadrovsko stisko poskušajo reševati s štipendiranjem bodočih perspektivnih dijakov in študentov, poleg tega pa so za namene dodatnega zaposlovanja uvedli tudi srednješolski program. Podjetji SIJ Metal Ravne in SIJ Ravne Systems sta se skupaj s Srednjo šolo Ravne z idejo in pritiski obrnili na Ministrstvo za šolstvo RS, da potrebujejo srednješolske metalurške programe, ki so jih v času krize ukinili. Še posebej perspektivna za mlade metalurge je sama lokacija srednje šole, saj je proizvodnja SIJ Metal Ravne v neposredni bližini, praktično čez cesto, in tako lahko dijaki izkušnje pridobivajo tudi prek leta, ne samo med prakso.

Trenutno je vseh njihovih štipendistov 65. V vseh letnikih srednjih šol jih je 49, od tega 29 metalurških tehnikov in elektrotehnikov, 20 štipendistov pa se šola v programih srednjega poklicnega izobraževanja, to pa so bodoči metalurgi, oblikovalci kovin in mehatroniki. Štipendisti SIJ Metala Ravne pa so tudi v univerzitetnih programih, namreč kar 16 študentom omogočajo študij programa inženirstva materialov.

NK