V Radljah ob Dravi uradno odprli 30 oskrbovanih stanovanj Hmelina

Projekt oskrbovanih stanovanj Hmelina v Radljah ob Dravi se je pričel odvijati v drugi polovici leta 2022, danes je investitor, družba EXIIT Group d. o. o., v ta namen pripravil slovesno odprtje ob še eni uspešni izvedbi projekta, ki jih v našem okolju manjka.

 

 

Odprtja na Hmelini se je udeležil tudi minister za solidarno prihodnost, g. Simon Maljevac, direktor Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, mag. Črtomir Remec, župan Občine Radlje ob Dravi, mag. Alan Bukovnik in vrsta sodelujočih na projektu izgradnje oskrbovanih stanovanj; od projektantov, nadzornikov, izvajalcev in podizvajalcev gradbenih del, do ekipe sodelavcev EXIIT Group in zainteresiranih občank ter občanov Radelj ob Dravi.

V družbi EXIIT Group d. o. o., ki pod svojim okriljem združuje več specializiranih podjetij, se ponašajo z dolgoletnimi izkušnjami na področju razvoja in gradnje kompleksnih nepremičninskih projektov. Kot je na slovesnosti dejal direktor družbe Janez Gams»Samo v zadnjih petih letih smo razvili in dokončali gradnjo 252 stanovanj na Koroškem. Trenutno imamo v Radljah, Slovenj Gradcu in Velenju gradnji še 71 stanovanj. V vrsti teh  projektov, ki jih z velikim ponosom in veseljem uresničujemo, je bila prav izgradnja oskrbovanih stanovanj v Radljah poseben izziv. Kot zanimivost pa naj povem, da se je pravnomočno gradbeno dovoljenje pridobilo v manj kot mesecu dni, sama gradnja pa se je končala prej kot v enem letu in pol. Naša vizija se z vsakim končanim projektom še nadgrajuje, zato je naš cilj tudi v prihodnje graditi za Koroško in njen razvoj. Izkušnje izpred let, ko smo podoben projekt s 27 oskrbovanimi enotami končali v Mestni občini Slovenj Gradec, so bile dragocene. Zato smo prepričani, da so bodoči uporabniki oskrbovanih stanovanj v Radljah ob Dravi, dobili lep, kvaliteten in udoben dom za najžlahtnejša leta življenja.«

Danes so Radlje ob Dravi bogatejše za 30 oskrbovanih stanovanj, 2 lastniška, od katerih je eno še na voljo za nakup in 28 najemnih, ki bodo kmalu predmet razpisa Stanovanjskega sklada Republike Slovenije in so s svojimi specifikami, prilagoditvami pri arhitekturni zasnovi in izvedbi ter dodatnimi storitvami, ki jih nudijo izvajalci socialnih storitev, pomemben dejavnik zagotavljanja kakovosti bivanja starejših in zagotavljanja dolgotrajne oskrbe prebivalcev Slovenije.

Objekt je grajen v skoraj nič-energijskem standardu A2, kar stanovalcem omogoča nižje življenjske stroške. Poleg energetske učinkovitosti, zagotovljene z vgradnjo kakovostnih oken, talnega gretja in debelejšega fasadnega ovoja in prisilnim prezračevanjem z rekuperacijo, so vsa stanovanja opremljena s predpripravami za klime. Objekt je ogrevan s toplotno črpalko. Pri zasnovi so razvijalci projekta, ob upoštevanju Pravilnika o tehničnih lastnostih oskrbovanih stanovanj, zasledovali cilj, da bodo stanovanja svetla, prostorna in takšna, ki bodo stanovalcem omogočala racionalno uporabo prostora. V objektu je prijetno opremljen prostor za druženje, kjer bodo lahko stanovalci preživljali kvaliteten skupni čas. Opremljena so s kuhinjami, omarami in sanitarno opremo. Shrambe so urejene v kleti objekta. Objekt ima tudi parkirišča in kolesarnico.

Pridobitev Občine Radlje ob Dravi je pozdravil tudi župan, mag. Alan Bukovnik, ki je poudaril: »Danes smo priča izjemnemu dogodku – odprtju 30 oskrbovanih stanovanj, s katerim bomo omogočili našim starejšim občankam in občanom sodobno in kakovostno bivanje, ki si ga zaslužijo. Starejši so dragocen del naše skupnosti, vir modrosti in izkušenj, ki ga moramo spoštovati in negovati. Z odprtjem teh stanovanj smo naredili korak naprej v zagotavljanju dostojnega življenja ter jim omogočili primerno oskrbo in nego v njihovem domačem okolju. Investicija v oskrbovana stanovanja za starejše je tudi pomemben korak v razvoju naše lokalne skupnosti. Ne le, da dvigujemo kakovost bivanja starejših, s tem krepimo tudi povezanost in solidarnost med generacijami. Prepričan sem, da bo ta investicija prispevala k razvoju našega kraja in ustvarila trajen pozitiven učinek na celotno skupnost.«

Objekt »oskrbovana stanovanja Hmelina« je bil ves čas grajen v sodelovanju s Stanovanjskim skladom Republike Slovenije. V prihodnjih mesecih bodo lahko zainteresirani posamezniki preko razpisa, ki bo objavljen na spletni strani SSRS, kandidirali za najem novega stanovanja. Za uspešno delo Stanovanjskega sklada v preteklih letih in doprinos slednjega tudi v tržno manj privlačnih okoljih je zaslužen tudi direktor sklada, mag. Črtomir Remec, ki s posluhom za razvoj  nepremičninskih projektov v manjših okoljih veliko prispeva k izboljšanju bivanjskih razmer po Sloveniji, tudi na Koroškem. V svojem nagovoru je mag. Črtomir Remec spomnil: »Pred slabim mesecem sem prisostvoval odprtju 35 stanovanj namenjenih mladim na Ravnah na Koroškem, danes skrb namenjamo starejši generaciji v Radljah ob Dravi. Stanovanjski sklad Republike Slovenije se je s ponosom leta 2022 odločil za nakup 28 oskrbovanih stanovanj, za katera smo pridobili 1,6 milijona evrov iz evropskega načrta za odpornost in okrevanje. Delno opremljena stanovanja bodo po relativno nizki najemnini dodeljena prosilcem, starejšim od 65 let, prek javnega razpisa in verjamemo, da bodo ti novi domovi prispevali k izboljšanju kakovosti življenja uporabnikov in razvoju ter rasti lokalne skupnosti.«

Investitor in izvajalci so se ves čas gradnje soočali s številnimi izzivi, ki so vrhunec doživeli z uničujočimi poplavami lani poleti, ko je bil močno oviran dostop do gradbišča in posledično tudi izvajanje del. Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac je ob odprtju izpostavil: »Današnji dan predstavlja pomemben mejnik v našem skupnem prizadevanju za zagotavljanje dostojnega bivanja starejšim občankam in občanom. Ob tej priložnosti se z veseljem pridružujem odprtju in se zahvaljujem investitorju EXIIT Group d. o. o. ter Stanovanjskemu skladu RS za dobro sodelovanje. Veseli me, da smo uspeli podpreti ta projekt, saj smo del sredstev pridobili iz evropskega načrta za odpornost in okrevanje, kar dokazuje našo zavezanost kakovostnemu bivanju in solidarnosti v skupnosti. Objekt Hmelina pa ne le, da je energijsko učinkovit, ampak tudi omogoča bivalno ugodje ob nizkih obratovalnih stroških, kar je ključnega pomena za uporabnike in njihovo prihodnost. Verjamem, da bo ta projekt pripomogel k dvigu kakovosti življenja na Koroškem in krepitvi medgeneracijske povezanosti in solidarnosti.«