V poostrenem nadzoru voznikov tovornih vozil in avtobusov zaznali dve izstopajoči kršitvi

Policisti Postaje prometne policije Celje so izvedli triurni poostren nadzor nad vožnjo voznikov tovornih vozil in voznikov avtobusov. Namen nadzora je bil povečanje varnosti voznikov tovornih vozil in avtobusov v javnem cestnem prometu. Ustavili in kontrolirali so 13 voznikov tovornih vozil in avtobusov, pri katerih kršitev s področja Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih in preobremenjenosti vozil, niso zaznali.

 

Izstopajoča je bila kršitev voznika skupine vozil, ki je v cestnem prometu na priklopnem vozilu prevažal tovor, ki ni bil zavarovan in pritrjen, in je obstajala nevarnost, da med vožnjo pade z vozila ter kršitev voznika tovornega vozila po Zakonu o prevozu nevarnega blaga, saj je v cestnem prometu prevažal eksplozivne snovi brez pravilno izpolnjenih zahtevanih listin.

Zoper oba voznika in zoper obe pravni osebi so prometni policisti uvedli prekrškovna postopka, vozili pa do odprave pomanjkljivosti izločili iz prometa.