V naložbe iz leta v leto več denarja

Občina Ravne na Koroškem v letošnjem letu za naložbe namenja 5,3 milijona evrov. Največji od teh sta gradnja večnamenske športne dvorane v Kotljah in urejanje poslovne cone v Dobji vasi.

Največja in nujna investicija

Z letošnjim proračunom, ki je trenutno v fazi javne razprave, Občina Ravne na Koroškem načrtuje 13,9 milijona evrov odhodkov, dobra tretjina bo romala v številne naložbe. Največja investicija v proračunu je gradnja večnamenske športne dvorane v Kotljah, ki je za naselje še kako nujna, saj otroci v tamkajšnji podružnični šoli in vrtcu ter preostala krajevna skupnost nimajo zagotovljenih ustreznih športnih površin.

Za to bodo namenili 1,4 milijona evrov, občina pa je pridobila 400 tisoč evrov nepovratnih sredstev od Eko sklada. Kot je na včerajšnji novinarski konferenci dejal župan Občine Ravne na Koroškem dr. Tomaž Rožen, bi dvorano lahko začeli uporabljati že jeseni, saj se rok za izgradnjo izteče letošnjega avgusta. Energetsko učinkovita stavba bo zgrajena v neposredni bližini vrtca in podružnične Osnovne šole Koroških jeklarjev, OŠ Koroški jeklarji pa bo tudi upraviteljica dvorane.

Ob investicijah raste tudi zadolženost

Tudi za poslovno cono v Dobji vasi bo stekel lep kos letošnjega proračuna občine. S slabim milijonom evrom bodo nadaljevali urejanje cone, za to pa so pridobili tudi 751 tisoč evrov evropskih sredstev. Prav tako v poslovni coni za leto 2020 načrtujejo začetek gradnje kanalizacijskega voda in dveh krožišč na državni cesti, sredstva pa bodo črpali iz dogovora za razvoj regij, ki ga je potrdil Svet Koroške regije.

Poleg teh dveh investicij v letošnjem letu načrtujejo še rekonstrukcijo občinskih cest, izgradnjo kolesarske poti med Ravnami in Dravogradom, ki naj bi bila končana leta 2019, spodbujanja turizma ter razvoj gospodarstva in podeželja.

Proračunski odhodki presegajo prihodke, slednjih je predvidenih za 13,1 milijona evrov. Občina se bo zadolžila za 1,2 milijona evrov, skupna zadolžitev bo tako 4,2 milijona evrov, kar pa znaša slabih 400 evrov dolga na prebivalca občine.

JP