V Muzeju novejše zgodovine Slovenije razstava o koroškem plebiscitu leta 1920

Letos obeležujemo stoletnico vrste pomembnih dogodkov. Muzej novejše zgodovine Slovenije bo na razstavi z naslovom 1920, ki jo namenja stoletnici koroškega plebiscita, posebno pozornost namenil zbranemu muzejskemu gradivu vezanemu na koroški plebiscit, rapalsko mejo, požig narodnega doma v Trstu in drobcem iz vsakdanjega življenja v Kraljevini SHS pred stotimi leti. Nova občasna razstava v Muzeju novejše zgodovine Slovenije ob 100 letnici Koroškega plebiscita bo na ogled od 1. julija do oktobra 2020.

 

Pogled na kronologijo dogodkov leta 1920 nas opozori, da letos obeležujemo stoletnico koroškega plebiscita in Rapalske mirovne pogodbe. Sto let je minilo od Trianonske mirovne pogodbe, s katero je Prekmurje postalo del ozemlja Kraljevine SHS. Velika pričakovanja glede narodne samoodločbe z odmevi ideje Zedinjene Slovenije leta 1848 in Majniške deklaracije leta 1917 se niso uresničila, saj so nove meje Slovence razdelile med štiri države. Letos obeležujemo tudi stoletnico požiga stavbe slovenskega Narodnega doma s hotelom, tržaško posojilnico in hranilnico.

Številni dogodki razkrivajo, kako se je spremenilo vsakdanje življenje evropskih prebivalcev in kako globoke posledice je pustila prva svetovna vojna. Splošne življenjske razmere so se le počasi izboljševale, tradicionalne vrednote pa so izgubljale svoj vpliv. Vstopili smo v »nora« dvajseta leta, ki so jih zaznamovala umetniška iskanja »izgubljene generacije«, politične skrajnosti in družbene nestabilnosti.

Ni naključje, da je začetek dvajsetih let v kolektivnem spominu ostal po plesih in jazzu v velemestnih središčih, poskusih ženske emancipacije in izbruhih »modernosti«; življenje je iskalo nove načine premagovanja smrti in ruševin. Večina razstavljenih fotografij je iz zbirke časopisa Slovenec, ki jo hrani Muzej novejše zgodovine Slovenije.