V Mladinski iniciativi za 3. razvojno os zaskrbljeni nad nejasnostjo financiranja hitre ceste

Financiranje 3. razvojne osi je zaenkrat še nejasna, čeprav bi lahko Dars brez poroštva države že zaprl finančno konstrukcijo. Mladinska iniciativa za 3. razvojno os poziva, da to storijo nemudoma.

V Mladinski iniciativi za 3. razvojno os so pred sestankom koordinacijskega odbora poslali vprašanje v zvezi s financiranjem na Ministrstvo za finance. Odgovor, z dne 5. marec 2019, se glasi:

»Spoštovani,
prejeli smo vaše vprašanje glede zagotovitve finančne stabilnosti 3. razvojne osi za krak Šentrupert – Velenje – Slovenj Gradec. Sporočamo vam, da so aktivnosti na tem področju v teku. Ministrstvo za infrastrukturo je v januarju poslalo pobudo za pripravo poroštvenega zakona za 3. razvojno os. Ministrstvo za finance je Ministrstvo za infrastrukturo pozvalo k dopolnitvi poslanega gradiva oziroma posredovanje relevantnih podatkov, podprtih z ustrezno investicijsko dokumentacijo. Šele na podlagi teh podatkov bo mogoče pripraviti predlog nadaljnjih aktivnosti v smislu finančne stabilnosti projekta, z vsemi potrebnimi elementi in vplivom na javne finance.
S spoštovanjem,

mag. Alojz Stana
državni sekretar«
Investicijski program je podlaga za pripravo finančne konstrukcije projekta 3. razvojne osi. Pripravljen naj bi bil do konca maja 2019. DARS zagotavlja, da za pričetek gradnje na treh prioritetnih odsekih na območju Slovenj Gradca in Velenja sredstva ima, vendar želi finančno konstrukcijo zapreti za celoten odsek. Zato predlaga poroštvo države. Ministrstvo za infrastrukturo meni, da lahko DARS poišče vire financiranja brez poroštva države. V Mladinski iniciativi za 3. razvojno os pričakujejo, da bosta ministrstvi za infrastrukturo in finance nemudoma zaprli finančno konstrukcijo in zagotovili stabilne finance za nemoten pričetek gradnje 3. razvojne osi.Po informacijah DARS-a je do konca maja 2019 je predvidena vložitev vloge za gradbeno dovoljenje na treh prioritetnih odsekih. Pogoj za pričetek gradnje, je pravnomočnost odločbe. Do junija letos je predvidena priprava razpisa za izvajalca gradbenih del.
Do današnjega dne je bilo na območju Podgorja odkupljeno eno zemljišče. Vročenih je bilo sedem ponudb. Po 11. marcu 2019 bo pripravljena »pobarvanka« odkupov zemljišč. Ta se bo ažurirala ob koncih meseca.

Na področju prostorske umestitve odseka Slovenj Gradec – Dravograd je v juniju 2020 predvidena javna razgrnitev državnega prostorskega načrta. Na odseku Dravograd – Holmec pa bi isti čas naj bila zaključena študija variant. Nato sledi postopek za sprejem državnega prostorskega načrta.