V Mežici vrednostne kartice za nakupe v trgovinah Tuš in Merkator za prizadete v neurjih

Občinska organizacija Rdečega križa Mežica obvešča vse posameznike in družine, ki so bile prizadete v poplavah, da lahko prevzamejo vrednostne kartice za nakupe v trgovinah Tuš ali Mercator, v četrtek 31.8.2023, od 15. do 16. ure v prostorih RK na Knapovški ulici 18.
Do pomoči je upravičen posameznik oz. družina, ki jih je prizadela ujma z močnim vetrom, deževjem in poplavami in imajo poplavljene hiše, stanovanja in kleti. Upravičenci morajo imeti prijavljeno stalno ali začasno bivališče v Občini Mežica.
Predsednica OO RK Mežica
Franja Peter