V Mežici preklic ukrepa o prekuhavanju pitne vode

CZ Občine Mežica obvešča, da je bilo podlagi prejetih poročil o analizah vzorcev vode ugotovljeno, da so vzorci glede na pregledane parametre skladni z Uredbo o pitni vodi (Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2.6.2023).
Skladno z navedenim je poveljnik Civilne zaščite Občine Mežica preklical ukrep o preventivnem prekuhavanju pitne vode na območju občine Mežica.
Poveljnik CZ Občine Mežica
Igor Pšeničnik