V Mežici opazili povečano število podgan

V Mežici so občani opozorili na povečano število podgan, predvsem v naselju Stržovo in Senčna vas. Občina ob tem poziva občane, naj bodo pazljivi pri odlaganju odpadkov.

“Občane zato pozivamo, da naj ne odlagajo ostankov hrane in bioloških odpadkov v naravo, ampak v za to določene zabojnike za biološko razgradljive odpadke oz. jih kompostirajo na domu,” sporočajo iz občine.