V Mežici lahko upravičenci danes prevzamejo vrednostne kartice trgovine TUŠ

Občinska organizacija Rdečega križa Mežica obvešča vse posameznike in družine, ki so bile prizadete v poplavah in še niso dobile vrednostnih kartic trgovine TUŠ, da lahko le-te prevzamejo v ponedeljek 18.09.2023, od 16. do 17. ure v prostorih RK na Knapovški ulici 18. Do pomoči je upravičen posameznik oz. družina, ki jih je prizadela ujma z močnim vetrom, deževjem in poplavami in imajo poplavljene hiše, stanovanja in kleti. Upravičenci morajo imeti prijavljeno stalno ali začasno bivališče v Občini Mežica, ter se pri prevzemu identificirati z osebnim dokumentom.
Predsednica OO RK Mežica
Franja Peter