V letih 2023 do 2027 za športno infrastrukturo 150 milijonov evrov

Državni zbor je pretekli teden sprejel poseben zakon, ki bo zagotovil znatna sredstva povsod tam v Sloveniji, kjer še posebej mladi nimajo možnosti, da se udejstvujejo v različnih športih in na ta način nimajo enakih izhodiščnih možnosti, kar se tiče kvalitete življenja.
V letih od 2023 do 2027 zakon predvideva 150 milijonov evrov.
Velike investicije bodo v prihodnjih letih v šport.