V krvi otrok Zgornje Mežiške doline več svinca kot lani

Preiskava vzorcev krvi triletnikov iz Zgornje Mežiške doline je pokazala višje vrednosti svinca kot lansko leto. Ciljna vrednost svinca v krvi je bila presežena pri štirih otrocih, kar predstavlja 6 odstotni delež.

V mesecu juniju so na NIJZ OE Ravne izvedli odvzem vzorcev krvi triletnikov iz Zgornje Mežiške doline. Skupno so bili odvzeti vzorci krvi pri 81 otrocih. V analize je bilo vključenih 66 rezultatov, ki so ustrezali kriterijem starosti, to je starost od 24 do 48 mesecev, in naslova stalnega bivališča v občini Črna na Koroškem in Mežica.  Pri štirih otrocih je bila ugotovljena vsebnost svinca v krvi 100 mikrogramov oz. več na liter krvi. To predstavlja šest odstotni delež, kar je nekoliko več, kot v predhodnih dveh letih in malo presega ciljno vrednosti programa: do leta 2022 manj kot 5 % otrok z vsebnostjo svinca v krvi več kot 100 µg/l. Vrednosti nižje od 50 mikrogramov svinca na liter krvi je imelo 40 otrok, kar pomeni 61 odstotni delež.

»Tudi letos smo izpeljali vzorčenje krvi otrok na vsebnost svinca. Nekoliko razočarani smo nad odzivom, ki je slabši, kot v preteklih letih. Analiza vzorčenja je pokazala slabše rezultate, kot v letu 2020. Rezultati so bolj primerljivi tistim iz leta 2019. So pa v zadnjih 3 letih rezultati precej boljši, kot v obdobju 2016-2018. Za naslednje leto si želimo predvsem boljšega odziva, seveda pa tudi dobrih rezultatov.« je povedala zdravnica Neda Hudopisk, predstojnica NIJZ OE Ravne.

Primerjava rezultatov glede na občino bivanja in glede na spol so pokazali višje vrednosti pri otrocih iz občine Črna na Koroškem in pri dečkih, kar ustreza povprečju preteklega obdobja. »Na žalost ustreza ugotovitvam preteklih let tudi frekvenca suhega pometanja za čiščenje površin. Ponovno ankete potrjujejo, da to izvajajo skoraj v vsakem tretjem gospodinjstvu z mlajšimi otroki. S pometanjem odstranimo večje delce, dviguje pa se droben prah in ravno ta najlažje vstopa v telo otrok in ogroža njihovo zdravje,« poroča ravenski NIJZ.

»V letu 2021 smo vzorce krvi odvzeli tudi nekaj otrokom, ki so bili starejši oziroma živijo izven območja, kot ga določajo kriteriji. Otroke smo vključili na podlagi pobude staršev. Zanimivo je, da smo pri nekaterih ugotovili visoke vrednosti svinca v krvi, kar povezujemo z bivanjem na najbolj obremenjenem območju v samem centru Žerjava oziroma poklicno izpostavljenostjo staršev otrok,« še dodajajo na NIJZ.