Foto: Urosh Grabner

Geopark Karavanke je dne 14.06.2019 v sodelovanju s srednjo šolo NMS Lavamünd organiziral tradicionalni mednarodni tek štafet in geopark tek. V okviru dogodka sta potekala tudi zaključka dveh večjih evropskih projektov s predstavitvijo rezultatov, in sicer projektov INTERREG SI-AT EufutuR ter INTERREG Danube GeoTour.

Projekt INTERREG SI-AT EUfutuR

3-letni projekt EUfutuR: Prihodnost Evropa – Identiteta, internacionalizacija in institucionalizacija – Geopark Karavanke, je projekt čezmejnega sodelovanja, ki se izvaja v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v programskem obdobju 2014-2020 in je sofinanciran s sredstvi Evropske unije, iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. V projektu sodelujejo partnerji DS Geopark Karavanke, RRA Koroška, regionalna razvojna agencija za Koroško, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave/OE Maribor ter Društvo Kulturni dom Pliberk/Bleiburg. Odobreni prispevek sredstev ESRR je 614.963,62 €. Projekt se je začel s 1.7.2016 in se bo končal dne 30.06.2019.

Projekt EUfutuR je bil razdeljen na različne delovne pakete imenovane identiteta, internacionalizacija, institucionalizacija in komunikacija. V sklopu identitete so bili glavni cilji projekta krepitev bilateralnega sodelovanja med prebivalci in njihova aktivna vključitev v dejavnosti Geoparka Karavanke – predvsem v obliki javnih dogodkov. V okviru internacionalizacije izboljšanje prepoznavnosti in mednarodna uveljavitev Geoparka Karavanke skozi dejavnosti Evropske in Globalne mreže geoparkov, v sklopu institucionalizacije pa prilagoditev upravljavske organiziranosti Geoparka Karavanke za učinkovitejši razvoj čezmejne regije v Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje (EZTS).

Rezultati projekta so med drugim izbor treh Geopark letnih tem, ki so jih izobraževalne institucije v šolskih letih 2016/17, 2017/18 in 2018/19 vključile v svoje učne načrte, 19 dni odprtih vrat in študijskih tur, 11 jezikovnih tečajev, nagrada Jakob 2017, aktivna vključenost v Unesco prireditve in organizacija »lastnega Unesco dogodka in še bi lahko naštevali.

Projekt INTERREG Danube GeoTour

Čezmejni Karawanken-Karavanke UNESCO Globalni Geopark, član Evropske (EGN) in Globalne (GGN) mreže Geoparkov nastopa kot projektni partner v projektu programa Interreg Danube »Valorizacija geo-dediščine za trajnostni in inovativni razvoj turizma v Podonavskih geoparkih« z akronimom Danube GeoTour , ki se je pričel izvajati 1. januarja 2017 in bo trajal vse do 31. decembra 2019. V projektu sodeluje 11 partnerjev, od tega 8 Geoparkov in posamezne inštitucije s področja turizma iz osmih držav Podonavske regije ter trije pridruženi strateški partnerji, pod vodstvom vodilnega partnerja – Centra za idrijsko dediščino, Geoparka Idrija.

Skupen turistični proizvod celotnega projekta Danube GeoTour bo »Podonavska geološka pot«, ki bo obiskovalce popeljala  skozi  vseh 8 Geoparkov Podonavske regije z možnostjo odkrivanja bogate geološke, naravne in kulturne dediščine preko številnih prostočasnih aktivnosti in vzpostavitvijo različnih tematske poti, inovativne proizvode in interpretacijskih točk.

V okviru projekta Danube GeoTour se je Geopark Karavanke kot projektni partner aktivno posvečal raziskovanju najnovejših pristopov, dobrih praks in trendov na področju geo-interpretacije. Z namenom predstavitve izbranih inovativnih metod in tehnologij in prenosa znanj na področju geo-interpretacije so organizirali tudi trening za predstavnike v projektu vključenih Geoparkov ter izvedli evalvacijo njihovih interpretacijskih pilotnih akcij z vidika interpretacije dediščine. Na že obstoječih lokacijah v Geoparku pa bodo še v juniju opremili  dve infotočki, ki bosta obiskovalcem ponujali vse informacije o skupnem turističnemu proizvodu projekta Danube GeoTour in čezmejnemu Geoparku Karavanke, opremljeni pa bosta tudi z inovativnimi interaktivnimi aplikacijami, še sporočajo iz Geoparka Karavanke.

Ker se projektne aktivnosti počasi bližajo koncu je Karawanken-Karavanke UNESCO Globalni Geopark 14. Junija 2019 v okviru teka štafet in Geopark teka Srednje šole Lavamünd/Labot  organiziral zaključno prireditev projekta, na kateri so obiskovalcem predstavili  v okviru projekta novo razviti geoprodukt »Geobiking«, ki ponuja različne kolesarske ture za različne ciljne skupine okoli  celotnega območja Geoparka. Nadalje so se lahko obiskovalci preizkusili v pravilni vožnji z gorskimi kolesi ter si ogledali del etape »Geopark Karavanke Grand Tour«, ki je del novega kolesarskega geoprodukta.  Prireditev je bila zelo dobro obiskana, obiskovalcem pa so na zanimiv način približali zanimive ponudbe, ki so jih lahko tudi preizkusili  ter  jim prav tako predstavili skupen turistični proizvod projekta Danube GeoTour.

Foto: Urosh Grabner