V Dravogradu bi vse zdravstvene dejavnosti združevali v zdravstvenem centru

Občina Dravograd na ploščadi v naselju Meža načrtuje izgradnjo novega zdravstvenega centra, kjer bi združevali vse zdravstvene dejavnosti, ki jih v občini ponujajo. S tem bodo reševali tudi prostorsko stisko in neprimernost obstoječih prostorov v Zdravstvenem domu Dravograd, investicija, ocenjena na približno 3,5 milijona evrov, pa je sicer še v obliki idejnega predloga.

Lokacija novega zdravstvenega centra bi tako bila na ploščadi v naselju Meža, kjer bi, kot poroča STA, v okviru zdravstvenega centra nudili vse zdravstvene dejavnosti na enem mestu, to so fizioterapija, nujna medicinska pomoč, lekarna, urejena bi bila tudi parkirišča. Poleg tega se bi z izgradnjo novega zdravstvenega centra rešila tudi prostorska problematika, občina bi s tem pridobila nove in predvsem primerne zdravstvene prostore, namreč obstoječi prostori v ZD Dravograd to niso.

Ocenjena vrednost investicije je 3,5 milijona evrov, kar pa je za občino precejšen finančni zalogaj. Ena izmed rešitev, s katero lahko občina reši problematiko financiranja za občino (pre)dragega projekta, in o kateri se v Dravogradu tudi razpravlja, je javno-zasebno partnerstvo.

Kadrovska turbulenca se umirja

V lanskem letu se je Zdravstveni dom Dravograd ukvarjal z nemalo težavami, tako finančnimi kot kadrovskimi. Ko je 1. oktobra lani svet ZD Dravograd za vršilca dolžnosti direktorja imenoval Jožeta Studenčnika, po izobrazbi sicer metalurškega inženirja, takratnemu direktorju in edinemu zaposlenemu z zdravniško licenco Ervinu Pečniku njegovo imenovanje ni bilo ravno po godu. Pečnik je ob njegovem imenovanju celo naznanil svoj odhod, kar bi bil za ZD Dravograd precej črn scenarij. Odhod edinega zdravnika z veljavno licenco bi za dravograjski zdravstveni dom pomenil ukinitev in preoblikovanje v zdravstveno postajo.

Vendar je Pečnik kljub Studenčnikovemu imenovanju ostal v službi zdravnika in strokovnega vodje zdravstvenega doma. Tako kot v drugih zdravstvenih domovih na Koroškem so se tudi v Dravogradu srečevali s kadrovsko problematiko. Pomanjkanje zdravnikov je problematika vseh ruralnih okolij v Sloveniji, večina zdravnikov išče službe v bolnišnicah ali urbanih naseljih, podeželje pa večkrat ostane brez krvavo potrebnega kadra. V dravograjskem zdravstvenem domu se ta problematika obrača na bolje, z njo pa se še vedno borijo v Zdravstvenem domu Ravne.