V celoti zagnali proizvodnjo na Koroškem in najavili pomoč zaposlenim

V največjih družbah Skupine SIJ na Ravnah na Koroškem – SIJ Metalu Ravne in SIJ Ravne Systems – so preprečili večjo škodo zaradi poplav. Proizvodnjo so postopoma začeli zaganjati že v prvih dneh po poplavah, od 16. avgusta pa proizvodnja poteka v vseh proizvodnih obratih obeh družb. Skupina SIJ je že najavila tudi izplačila solidarnostnih pomoči za zaposlene. Izziv za celotno koroško gospodarstvo in s tem tudi Skupino SIJ ostaja vzpostavitev normalnih prometnih povezav, primernih tudi za tovorni promet.

 

Med najhuje prizadeta območja zaradi naravne nesreče sodi Koroška, med njimi tudi Ravne na Koroškem, kjer delujejo družbe SIJ Metal Ravne, SIJ Ravne Systems, SIJ ZIP center in SIJ Storitve. Na Gorenjskem poplave ali plazovi niso prizadeli družb Skupine SIJ (SIJ Acroni, SIJ SUZ).

Spomnimo, v sodelovanju z gasilci, civilno zaščito in tudi sodelavci Skupine SIJ so na Ravnah na Koroškem uspeli preprečiti najhujše, tj. da bi se voda razlila po gospodarskem območju. Reka Meža je tako poplavila manjši del enega od proizvodnih obratov SIJ Metala Ravne (kovačnico) in laboratorije v družbi SIJ Ravne Systems. Tako so že v prvih dneh po poplavah glede na razpoložljivost infrastrukture in zaposlenih poskušali postopoma zagnati proizvodnjo. V sredo, 16. avgusta, so jo v SIJ Metalu Ravne po uspešni obnovi poškodovanega cevovoda za hladilno vodo in sanaciji poplavljenih agregatov zagnali v polnem obsegu, v SIJ Ravne Systems pa z vsakodnevnim prihodom vse večjega števila zaposlenih na delo že v preteklem tednu. Izjema je bila proizvodnja industrijskih nožev, kjer so zaradi kolektivnega dopusta proizvodnjo zagnali v sredo ta teden. Izziv za celotno koroško gospodarstvo in s tem tudi Skupino SIJ zaradi zamud v dobavah ostaja vzpostavitev normalnih prometnih povezav, primernih tudi za tovorni promet.

Na hudo prizadetih območjih zaradi poplav in plazov na Koroškem s svojimi družinami živi približno 1.500 sodelavcev družb SIJ Metal Ravne, SIJ Ravne Systems, SIJ ZIP center in SIJ Storitve. V Skupini SIJ svojim sodelavcem stojijo ob strani z občutkom odgovornosti in sočutja in jim z vso skrbnostjo želijo pomagati pri odpravljanju posledic poplav. Na voljo je solidarnostna pomoč, ki jo bodo družbe v Skupini SIJ izplačale v višini od 2.500 evrov, kar je več od minimalnih zneskov, določenih po kolektivnih pogodbah, do 10.000 evrov, kar je najvišji neobdavčeni znesek. Lions klub Slovenj Gradec bo na humanitarnem računu zbiral namenske donacije posameznikov in vseh drugih zainteresiranih deležnikov, predvsem pa od zaposlenih za zaposlene. Sredstva bodo namenjena zaposlenim, ki so utrpeli škodo v poplavah, a niso upravičeni do solidarnostne pomoči, ker je npr. škoda nižja od 5.000 evrov ali ni nastala na bivališču, temveč na drugem premoženju in jim tako ne pripada, in zaposlenim, za katere bo ugotovljeno, da bi zaradi denimo povsem uničenega doma potrebovali več pomoči.

 

V Skupini SIJ se bodo letos odpovedali nakupu poslovnih daril in nekaterim dogodkom ter sredstva namenili za humanitarno pomoč zaposlenim. Vzpostavili bodo tudi psihološko pomoč za zaposlene, saj se zavedajo številnih stisk, ki jih prinesejo naravne nesreče.

 

Ob tej priložnosti se Skupina SIJ zahvaljuje vsem zaposlenim, ki so v teh težkih trenutkih nesebično pomagali reševati premoženje podjetja, številni sodelavci družb Skupine SIJ so pomagali svojim sodelavcem in sokrajanom, tudi kot prostovoljci v okviru Dneva solidarnosti. V Skupini SIJ se iskreno zahvaljujejo tudi požrtvovalnim gasilcem in pripadnikom civilne zaščite.

V Skupini SIJ verjamejo v skupno premagovanje izzivov, ki so pred zaposlenimi, podjetji in lokalno skupnostjo.

SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.