Ustavno sodišče je odločilo: uredba o DPN ni neustavna

Ustavno sodišče je odločilo, da pri sprejemanju državnega prostorskega načrta na trasi med Šentrupertom in Velenjem ni bilo nepravilnosti. Odločitev je za Korošce zelo vzpodbudna, saj Darsu daje zeleno luč, da že danes začne z aktivnostmi in delom na spodnjem delu severnega kraka 3. razvojne osi.

Ustavno sodišče je primer obravnavalo od januarja lani, zaradi presoje pa je Dars zamrznil vse aktivnosti na tem odseku, kar predstavlja konkreten odmik od začrtane časovnice poteka izgradnje, podpisane v protokolu. Civilne iniciative v savinjskih občinah so namreč z vloženo ustavno pritožbo, ki sta jo podpisali tudi občini Braslovče in Polzela, dosegle začasno ustavitev postopkov za gradnjo odseka 3. razvojne osi na relaciji Šentrupert–Velenje. V iniciativah so mnenja, da je bila uredba o državnem prostorskem načrtu sprejeta protiustavno in nezakonito ter da bi realizacija gradnje pripeljala do rušenja mnogih zasebnih objektov.

Ustavno sodišče je ugotovilo, da pri postopkih sprejemanja državnega prostorskega načrta ni bilo nepravilnosti ter da je potekala v skladu z zakonodajo. Poleg tega so sklenili, da je bilo javnosti omogočeno učinkovito sodelovanje v postopkih, zato so soglasno sprejeli odločitev, da uredba ni v neskladju z ustavo.