Ugotovitve inšpekcijskega nadzora na kmetiji v Prestranku

Direktor Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin dr. Branko Podpečan je danes predstavil ugotovitve dosedanjega uradnega inšpekcijskega nadzora na kmetijskem gospodarstvu v Prestranku. Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je na omenjenem gospodarstvu na podlagi prijave 20. aprila letos opravila inšpekcijski nadzor.

 

Na kmetijskem gospodarstvu je bilo 15 konj in dva žrebeta, trije konji so bili v slabem rejnem stanju. Pri inšpekcijskem nadzoru je bilo ugotovljenih več kršitev v zvezi s konji, ugotovitve uradnega nadzora so pokazale zanemarjanje in pomanjkljivo oskrbo živali. Odrejeni so bili ukrepi za zavarovanje zdravja in življenja živali, vse živali so bile oskrbljene s strani veterinarja in so pod stalnim veterinarskim nadzorom in nadzorom inšpekcije.
Dr. Podpečan je v izjavi poudaril, da je Inšpekcija reagirala takoj 21. aprila 2023 po prejeti
prijavi. Uradna veterinarka je odredila oskrbo konj na gospodarstvu, ker najbolj prizadeti konji niso bili primerni za prevoz. Skrbniku je bilo odrejeno, da mora zagotoviti dovolj krme, vode in nastilja za živali, zdravljenje, poskrbeti za dehelmintizacijo (preventivo in odpravo parazitov) in za oskrbo kopit.

Po prejemu nove prijave o zanemarjanju konj na gospodarstvu (11. maja 2023) je bil opravljen ponovni nadzor na gospodarstvu. Ugotovljeno je bilo, da je skrbnik izvedel vse ukrepe, ki jih je odredila uradna veterinarka, zato je bila rehabilitacija konj uspešna. Konji, ki so bili v slabem stanju, bodo kmalu primerni za premestitev na drugo gospodarstvo v nadaljnjo oskrbo, s čimer se strinja tudi skrbnik konj. Upravno inšpekcijski postopek sicer še poteka.

Dr. Podpečan je ponovno pozval vse skrbnike živali, da ob morebitni ugotovitvi, da jim
primanjkuje krme in drugih sredstev za oskrbo živali, da jih skušajo čim prej zagotoviti oziroma v skrajnem primeru živali oddati.