Trenutni izsledki preiskave primerov salmoneloze v Sloveniji

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) skupaj z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ) preiskuje povečano število prijavljenih primerov okužb s salmonelo v Sloveniji, ki jih obravnavajo območne enote NIJZ Ravne na Koroškem, Murska Sobota, Celje in Ljubljana. UVHVVR je na podlagi informacij, prejetih s strani epidemiološke službe NIJZ, pričela s poizvedovanji in inšpekcijskim nadzorom. Prve ugotovitve preiskave primerov so danes na novinarski konferenci predstavili Sanja Vuzem, dr. med., spec. (NIJZ), dr. Branko Podpečan in mag. Nadja Škrk (UVHVVR) ter dr. Majda Biasizzo (Nacionalni veterinarski inštitut – NVI).

 

Sanja Vuzem, dr. med., spec., je povedala, da je NIJZ danes do 12. ure zabeležil 19 potrjenih primerov z okužbo salmonele, ki jih obravnavajo območne enote NIJZ. Epidemiološka preiskava je pokazala, da so med seboj večinoma nepovezani primeri, izstopala pa je verjetnost uživanja enakega živila. Do okužbe s salmonelo lahko pride uživanju neustrezno obdelanega ali priprave določenih živil, kot so na primer surovo meso (najpogosteje perutnina) in jajca. Z namenom preprečevanja okužbe je izjemno pomembno, da navedena živila pred zaužitjem ustrezno in dobro toplotno obdelamo. Bakterija salmonele se širi tudi s stikom z okuženimi in obolelimi osebami. Bolnik/okužena oseba izloča salmonelo z blatom, od tod lahko pridejo na roke oziroma v okolje in na druge ljudi. Okužba se lahko pojavi tudi zaradi neposrednega stika z okuženimi živalmi. Zato je nujno potrebno upoštevati ukrepe za preprečevanje razširjanja te bakterije.

Dr. Branko Podpečan je predstavil trenutne aktivnosti Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, ki so stekle na podlagi informacij NIJZ. Le-te so se sprva nanašale na prodajo potencialno onesnaženega mesnega pripravka v treh trgovskih verigah dveh slovenskih proizvajalcev. S poizvedovanjem in preverjanjem prejetih podatkov je bilo ugotovljeno, da se je v trgovskih verigah prodajal mesni pripravek le enega slovenskega proizvajalca. Uveden je bil inšpekcijski nadzor (ki še vedno poteka), v okviru katerega je bila potrjena prisotnost salmonele v enem vzorcu. Poudaril je, da povezave med primeri NIJZ in Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin v tem trenutku še ni moč niti potrditi niti ovreči.

Mag. Nadja Škrk je razložila vsebino izrednega pregleda v identificiranem obratu, pri čemer se je preverilo sledljivost surovin, sledljivost izdelkov, sanitarno-tehnično stanje prostorov in opreme v obratu, postopke čiščenja, individualne izjave o bolezenskih znakih zaposlenih in ugotovitve lastnih kontrol. Odvzetih je bilo tudi 5 uradnih vzorcev, surovin in končnih izdelkov, rezultati še niso znani. Ugotovljeno je bilo, da je že 18. novembra sama trgovska veriga o potencialnem sumu na prebavne težave, povzročene s tatarskim biftkom, o tem obvestila proizvajalca. Le-ta je v okviru lastnih kontrol odvzel vzorec tatarskega biftka in ga poslal v analizo v laboratorij. Uradni delni izvid je proizvajalec prejel 22. novembra, v tem vzorcu je bila potrjena prisotnost bakterije salmonela, danes, 23. novembra, pa je bilo poročilo dopolnjeno, in sicer je bila v vzorcu ugotovljena Salmonella Enteritidis. Včeraj je bil na podlagi izvida odrejen odpoklic živila iz prometa, informacija o tem je objavljena tudi na spletni strani UVHVVR.

Obenem je bilo 29 zaposlenih napotenih na pregled z namenom izključitve klicenoštva, začasno je tudi prepovedana proizvodnja, distribucija živil, ki niso termično obdelana. Poudarila je, da slednji rezultat še ne pomeni neposredne povezave med obolelimi in najdeno salmonelo v tatarskem biftku, to bodo lahko potrdile šele nadaljnje analize genoma izolatov, izoliranih tako iz obolelih, kot živil. Omenila je tudi, da je UVHVVR v okviru letnega programa vzorčenja v času Martinovanja odvzela 12 vzorcev mesa rac. V treh primerih je bila potrjena salmonela in sicer v dveh primerih Salmonela Typhimurium in v enem primeru Salmonella Enteritidis.