‘Toliko je s strani koalicije govora o raznolikosti družbe …’

Za novelo zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev predlagatelj predlaga, da se le-ta obravnava po nujnem postopku. Predlagatelj utemeljuje, da zaradi preprečitve težko popravljivih posledic za delovanje države, delovanje gospodarstva (potreba po delovni sili) in za stranke v postopkih, ki nastajajo z dolgotrajnim odločanjem UE v postopkih izdaje enotnih dovoljenj za prebivanje in delo. V SDS menimo, da v primeru, da se ta novela ne sprejme, ne bi bile povzročene težko popravljive posledice za delovanje države, predvsem ker potreba po delovni sili, ki jo ta zakon naslavlja, ni nastala nenadno, da bi jo ta zakon urgentno reševal.

 

V SDS menimo torej, da se moramo tovrstnega reševanja lotiti premišljeno in celostno in ne po nujnem postopku. Tako smo na odboru za delo, družino, socialne zadeve in invalide obravnavali predlagane spremembe in glede na to, da je imela ZPS kopico pripomb h kar 24. členom od 37. Koalicija je tik pred začetkom seje odbora vložila kar 16 amandmajev in hkrati pričakovala, da se bo opozicija v vsem strinjala in prav nič vsebinsko razpravljala. Koalicija je tik pred začetkom seje odbora vložila kar 16 amandmajev in hkrati pričakovala, da se bo opozicija v vsem strinjala in prav nič vsebinsko razpravljala. Ne samo da je predsednik odbora M. Kordiš samovoljno odločal, kako naj razpravljamo, ampak je v slogu avtoritarnega načina vodenja tudi odvzemal besedo. Toliko je s strani koalicije govora o raznolikosti družbe, ki jo moramo/morate/morajo sprejeti (kdor koli že), njihovo ravnanje pa temu ne sledi, predlagam, da tudi v koaliciji premisliti, kako boste nagovorili oz. naslovili drugače misleče Slovence. Z odvzemanjem besede opozicije prav gotovo ne.

 

V skladu z veljavnim 5. odstavkom 37. člena ZTUJ mora torej tujec, ki ima enotno dovoljenje, za zamenjavo delovnega mesta pri istem delodajalcu, zamenjavo delodajalca ali zaposlitev pri dveh ali več delodajalcih pridobiti odobritev, ki jo izda pristojni organ na prošnjo tujca ali njegovega delodajalca. Pisna odobritev pristojnega organa ni potrebna, če zakon, ki ureja zaposlovanje in delo tujcev, določa, da soglasje v navedenih primerih ni potrebno. Pristojni organ soglasje pridobi po uradni dolžnosti. Prošnji za podajo soglasja je potrebno priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev, določenih z zakonom, ki ureja zaposlovanje in delo tujcev, ki jih pristojni organ posreduje organu, pristojnemu za podajo soglasja po zakonu, ki ureja zaposlovanje in delo tujcev. Z novelo zakona o zaposlovanju in delu tujcev se ukinja soglasje pristojnega organa (odločba upravne enote), čemur pa v SDS nasprotujemo. Omenjena zakonska rešitev namreč ne upošteva dejstva, da se tujci, ki vložijo prošnjo za združitev družine na Zavodu RS za zaposlovanje (ZRSZ) po tem, ko enkrat dobijo enotno dovoljenje za prebivanje in delo, na ZRSZ sploh ne obravnavajo več, kar v praksi pomeni, da že po enem mesecu nihče več ne preverja, ali še izpolnjujejo pogoje za delo in bivanje v RS (npr. ni jim več treba izpolnjevati pogoja preživljanja, ker tega nihče ne preverja).

 

Za slovenske državljane velja, da če so prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje, da hodijo na razgovore, da so vključeni v aktivno politiko zaposlovanja, da sprejmejo ponujeno jim zaposlitev, sicer izgubijo pravico do socialne pomoči.  Za tujce od tega ne velja nič, kar odpira široko polje za zlorabo socialnih transferjev, za katero vemo, da se v praksi tudi dejansko dogaja (v okviru t. i. azil shoppinga), kar smo v prejšnjem mandatu v SDS poskušali aktivno preprečiti.