Točnega roka za začetek gradnje hitre ceste še ni mogoče napovedati

Družba za avtoceste Republike Slovenije (DARS) je danes koordinacijski odbor za 3. razvojno os informirala o poteku aktivnosti za pričetek gradnje 3. razvojne osi na Koroško. Gradnja bi se najprej pričela na relaciji med Velenjem in Slovenj Gradcem, na »Sklopu D – Gaberke«, kjer se v naslednjih dneh pričakuje izdaja gradbenega dovoljenja.
Bolj problematična je izbira izvajalca gradbenih del za ta odsek, saj so se prav vsi pritožili na Državno revizijsko komisijo, ta pa je pred kratkim sporočila, da bo rok odločitve podaljšala, neuradno do konca februarja 2020. Ko bo zaključena prva faza razpisa, v katerem DARS ponudnikom priznava »sposobnost gradnje«, bo sledila druga faza razpisa, v katerem bo odločilna cena. Vse nadaljnje odločitve so torej v rokah zainteresiranih gradbincev in Državne revizijske komisije.
“»Dan D« za 3. razvojno os je torej še negotov, saj točnega roka pričetka gradnje zaradi birokratskih zapletov (še) ni mogoče napovedati. Prav gotovo pa se morajo zainteresirani gradbinci zavedati, da bodo s pretiranim pritoževanjem povzročili, ne samo podaljšanje agonije čakanja na gradnjo 3. razvojne osi, temveč je problematičen tudi rok izteka veljave že pridobljenega okoljevarstvenega soglasja, ki se izteče junija letos. »Dan D« je torej obsojen na milost in nemilost državne birokracije in zainteresiranih gradbincev,” so zapisali v Mladinski iniciativi za 3. razvojno os.
Birokratski zapleti so prisotni tudi na prostorskem umeščanju trase med Slovenj Gradcem in Dravogradom, saj Direkcija za vode RS že od julija 2019 ni podala strokovna izhodišča za izdelavo hidravlično-hidrološke študije, ki je podlaga za potek vseh nadaljnjih aktivnosti. “Zato nastajajo zamude pri pripravi prostorskih aktov, Korošci pa smo ujeli v mlin birokratov, ki ne občutijo vsakdanje prometne stiske te regije,” še menijo v Mladinski iniciativi.
Mladinska iniciativa za 3. razvojno os pričakuje, da bo kljub vsem birokratskim zapletom prišlo do prve lopate na trasi med Velenjem in Slovenj Gradcem še pomladi 2020. Zato poziva vse vključene v projekt k proaktivnemu ravnanju, saj je usoda razvoja infrastrukture in prihodnost Koroške v njihovih rokah.