Tiha epidemija sodobnega časa

Mesec september je na pobudo Alzheimer’s Disease International že vse od leta 2011 svetovni mesec Alzheimerjeve bolezni. V tem času po vsem svetu potekajo dejavnosti ozaveščanja javnosti o demenci, ki je tiha epidemija sodobnega časa. Mesecu ozaveščanja se v pridružuje tudi Pošta Slovenije v sodelovanju z Združenjem Spominčica.

Letošnja tema je pravočasna diagnoza, saj ravno pravočasno prepoznavanje znakov demence, diagnoza, ustrezno zdravljenje in način življenja pripomorejo k večji kakovosti življenja bolnikov in njihovih svojcev.

Tudi Pošta Slovenije se v sodelovanju z Združenjem Spominčica – Alzheimer Slovenija pridružuje mesecu Alzheimerjeve bolezni, skupaj bodo izvedli vrsto aktivnosti, katerih namen je ozaveščanje slovenske javnosti o demenci in zmanjševanje stigme demence, ki je v naši družbi še vedno zelo prisotna. Poleg tega bo Pošta Slovenije skupaj s Spominčico preko različnih gradiv informirala zaposlene Pošte o tej težki in pogosto prezrti bolezni.

Prihodnji teden bodo gospodinjstva v Ljubljani, Mariboru, Kopru, Celju in Murski Soboti prejela informativne letake o prvih znakih demence, značilnostih bolezni, ustreznem pristopu do oseb z demenco in kontaktih Združenja Spominčica, kjer lahko bolni in njihovi svojci dobijo informacije, nasvete in pomoč. V prvem koraku tega družbeno odgovornega projekta se je Pošta Slovenije odločili za večja urbana središča, ker so tam starejši od 65 let zaradi šibkejših socialnih vezi še posebej ranljivi, poleg tega jih kar tretjina živi samih.

Poleg tega bodo v vseh poštnih poslovalnicah nameščeni plakati z informacijami o demenci, zaposleni na pošti pa bodo danes, 21. septembra, v znak podpore nosili vijolične pentlje, svetovni simbol ozaveščanja o demenci. Združenje Spominčica je te dni pozvalo novinarje, ki opravljajo izjemno pomembno vlogo pri ozaveščanju javnosti o družbeno pomembnih temah, da si ta dan pripnejo vijolično pentljo, ki so jo prejeli po pošti, Pošta Slovenije pa bo preko letakov in plakatov pozvala prebivalce Slovenije, naj donirajo Združenju Spominčica preko SMS številke 1919 s ključno besedo SPOMIN5. Združenje Spominčica že skoraj 25 let skrbi za podporo osebam z demenco in njihovim svojcem, pri čemer postaja njihovo delo z leti vse bolj zahtevo, saj dobiva demenca tudi pri nas razsežnost epidemije.

Gre za prvo tako široko zastavljeno akcijo ozaveščanja o demenci pri nas, Pošta Slovenije pa bo z Združenjem Spominčico sodelovala tudi po zaključku septembrske kampanje.

»Gre za izjemno pomemben družbeno odgovorni projekt, saj bomo lahko s pomočjo Pošte Slovenije dosegli sleherno osebo z demenco in svojca – bodisi preko letaka, ki ga bodo prejela gospodinjstva, preko plakatov, ki bodo nameščeni v poslovalnicah ali preko osebnega stika s poštarji, ki jih bodo lahko usmerili na Spominčico,« poudarja Štefanija L. Zlobec, predsednica Združenja Spominčica. Ena večjih težav oseb z demenco je namreč ta, da je bolezen še vedno močno stigmatizirana in zato tudi pogosto spregledana – v povprečju dobi uradno diagnozo le vsaka četrta oseba z demenco.

»Nujno je povečati delež pravočasnih diagnoz demence, saj je možno bolezen v zgodnji fazi z ustreznimi zdravili in načinom življenja močno upočasniti. To pa bomo dosegli tako, da bo čim več ljudi usposobljenih prepoznati zgodnje znake demence,« poudarja Štefanija L. Zlobec in poudarja, da bo Pošta Slovenije z ozaveščevalno akcijo ključno pripomogla k prepoznavanju in zmanjševanju stigme te bolezni. Ozaveščanje o demenci je namreč prvi korak k razumevanju bolezni, prepoznavanju zgodnjih znakov in iskanju strokovne pomoči.

Ob tem Štefanija L. Zlobec izpostavlja: »Pošta Slovenije, katere zaposleni imajo tako v poslovalnicah kot na terenu kot uradne osebe pogosto stik s starejšimi osebami in osebami z demenco, je izjemno pomemben člen v verigi, katere cilj je ustvariti demenci prijazno okolje, v katerem se bolni lahko znajdejo. V našem skupnem delovanju stremimo k temu, da so osebe z demenco čim dlje samostojni in dejavni člani skupnosti.«

Demenca je ena hujših bolezni sodobne družbe, ki v evropskem in svetovnem merilu dosega razsežnost pandemije. Zaradi strmega naraščanja števila bolnikov z demenco je bolezen prepoznana kot ena izmed največjih zdravstvenih izzivov 21. stoletja. Bolezen v povprečju traja od 10 do 15 let, zdravila zanjo pa še ni. V Sloveniji živi več kot 34.000 oseb z demenco, za vsako pa v povprečju skrbijo še trije ljudje. Do leta 2040 naj bi se število oseb z demenco podvojilo, kar pomeni, da bo pri nas skoraj 70.000 obolelih in več kot 200.000 ljudi, ki bodo skrbeli zanje ali povedano drugače: z boleznijo bo tako ali drugače obremenjenih skoraj 300.000 ljudi.