Team Käernten ponuja Francu Jožefu Smrtniku izgledno mesto na volitvah v deželni parlament

Franc Jožef Smrtnik je bivši župan Železne kaple, trenutno pa opravlja funkcijo podžupana. Na prihajajočih deželnozborskih volitvah na listi ‘KÖFER-TEAM KÄERNTEN’ kandidira za vstop v deželni zbor Koroške. Na listi je uvrščen na četrto mesto, z velikimi možnostmi, da mu vstop v deželni zbor uspe. Pomemben bo vsak glas, seveda tudi podpora in glasovi koroških Slovencev. Do volitev je samo še dober teden, volivci in volivke se bodo odločili 5.marca. Seveda uredništvo portala E-Koroška Francu Jožefu Smrtniku želi, da se uvrsti v deželni zbor. 

 

V nadaljevanju si lahko preberete intervju s Franc Jožef Smrtnikom.

E-Koroška: Na listi ‘KÖFER-TEAM KÄERNTEN’ste uvrščeni na četrto mesto. Ste to pričakovali? Kako ocenjujete svoje možnosti za vstop v deželni zbor?

Smrtnik: Sam sem presenečen, da sem tako visoko na tej listi. Mislim, da je velika priložnost, da pridem v deželni zbor. To je en velik dokaz za to, da smo koroški Slovenci tudi atraktivni za druge opcije. Team Käernten dejansko ni stranka, ampak združenje ljudi, ki se borijo za to, da bi bila Koroška boljša. Zato sem se odločil, da se pridružim. Seveda pa ostajam zvest Skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov in naši Enotni listi, saj je tudi na občinski ravni pomembno, da zastopamo interese slovenske narodne skupnosti.

E-Koroška: Kaj sporočate koroškim Slovencem pred volitvami? 

Smrtnik: Če me volivci in volivke poznajo, potem vedo, da sem konsekventen, da se nikoli nisem sramoval moje slovenščine kot maternega jezika. Kot župan sem v tej zadevi veliko naredil, vse napise na šolah, vrtcih in še več. Zelo pomembno je, da me podprejo, potem bom lahko zastopal interese Slovencev tako na deželni ravni kot tudi širše.

E-Koroška: Ste velik zagovornik samostojne politike. Kljub temu ste se na prihajajočih volitvah odločili, da boste nastopili na listi gibanja Team Käernten?

Smrtnik: Realnost politike na Koroškem je že od nekdaj takšna, da so večinske stranke podvzele vse, da bi preprečile samostojnim gibanjem vstop v deželni zbor. To se je videlo na primer leta 1975, ko je dr. Pavlu Apovniku skoraj uspelo. Potem pa so s sklepom vseh takrat zastopanih strank v deželnem zboru (SPÖ, ÖVP, FPÖ) spremenili volilni red in razkosali dvojezično ozemlje na štiri volilne okoliše. Danes potrebuješ za vstop v deželni zbor približno 20.000 glasov, mi jih imamo 6.000 na občinski ravni. To so izhodišča. Lahko rečemo, da bomo aktivni samo na občinski ravni, na deželni pa naj odločajo o nas drugi. Ali pa poiščemo partnerja, ki ne zahteva, da prevzamemo njegovo ideologijo, ki ne predpisuje kakšne posebne ‘klubske’ discipline v za nas važnih vprašanjih, ampak pošteno in enakopravno sodelovanje. To pa je edino Team Käernten, gospodu Köferju se zahvaljujem za tako priložnost.

E-Koroška: Večina manjšinjskih vprašanj je v pristojnosti zvezne vlade. Se pa gotovo ponuja tudi precej možnosti za spremembe na deželni ravni. Kaj bodo vaša glavna težišča v primeru izvolitve?

Smrtnik: Res je, večina manjšinjskih zadev je v pristojnosti zvezne vlade. Tako tudi ureditev dvojezičnega šolstva. Glede rešitve tega vprašanja je vedno treba vedeti, kaj je realno in kaj lahko dobi politično večino. Naš predlog je okrepitev obstoječih treh sodišč tako, da se razširi teritorialna pristojnost treh sodišč tudi na tiste dvojezične občine, ki trenutno še niso zaobjete. Menim, da bi bilo zaprtje napaka in nadaljnja škoda za infrastrukturo našega podeželja. Kaj pomeni zaprtje naših ljudskih šol je že bilo povedano. Škodljivi pa so bili tudi posegi v gozdno infrastrukturo, pa ukinjanje avtobusnih postaj ter zapiranje policijskih postaj. Vsekakor bom borec za čimboljše življenje na našem podeželju. Hočem pa biti tudi glasnik malih problemov naših ljudi. Uredil bom posebno poslansko pisarno, kjer se bo po najboljših močeh skušalo pomagati.Seveda pa bom zagovornik enakopravnosti obeh deželnih jezikov na vseh področjih in tudi močan vezni člen, ko bo šlo za čezmejno sodelovanje in povezovanje s sosednjimi regijami.

E-Koroška: Kaj bi povedali o stranki Team Käernten (TK), kako se TK razlikuje od ljudske stranke in ostalih strank?

Smrtnik: Team Käernten je zelo odprta struktura in vsaka oseba ima možnost, da vnaša svoje ideje. Všeč mi je, da nimamo nekih obljub, ljudem hočemo pomagati individualno in reševati probleme. Team Käernten se od ljudske stranke razlikuje po tem, da slednja v svojih vrstah nima Slovenca na vidnem mestu kot ga ima Team Käernten. Vsak me pozna in nihče ne more reči, da nisem koroški Slovenec. Tudi pri ostalih strankah, z izjemo Zelenih, ni koroškega Slovenca na vidnem mestu. Tudi pri socialdemokratih, ki jih podpira veliko Slovencev, očitno ne bo prišel Slovenec v deželni zbor.

E-Koroška: Zakaj naj se volivci in volivke odločijo za vas? 

Smrtnik: Mislim, da me volivci in volivke na južnem Koroškem dobro poznajo in vedo, da se name lahko, kar se tiče naštetih tem, vsekakor zanesejo. Zato prosim za VAŠE zaupanje. KDAJ, ČE NE SEDAJ!

Del intervjuja je bil predhodno objavljen v tedniku Novice.