Svetniška skupina SDS Prevalje zadovoljna z opravljenimi kot tudi zastavljenimi projekti

Svetniki Slovenske demokratske stranke SDS Prevalje so se odzvali našemu povabilu, da ocenijo realizacijo projektov in obljub, ki so jih občanom dali tekom volilne kampanje pred slabimi štirimi leti. V imenu svetniške skupine SDS je realizacijo projektov ocenil vodja svetniške skupine in predsednik Občinskega odbora SDS Stašo Lodrant. 

“Svetniki Slovenske demokratske stranke v Občinskem svetu Občine Prevalje smo pregledali in analizirali projekte in obljube, ki smo jih našim občankam in občanom dali tekom volilne kampanje pred slabimi štirimi leti. Zadovoljni se oziramo nazaj in še bolj zadovoljni usmerjamo pogled naprej,” je povedal Lodrant. 

Zastavljeni cilji v dobrobit občank in občanov se v večini realizirajo. Izpostavljajo pa, da jim seveda vsega ne bi uspelo brez sodelovanja z županom in občinsko upravo ter tudi ostalimi svetniškimi skupinami ter nenazadnje z občankami in občani, ki jih opozarjajo na neljube težave in potrebne izboljšave. 

Stašo Lodrant (vir: arhiv SDS Prevalje)

“Pred zadnjimi volitvami je naš program za nov mandat med drugim zajemal povečanje stanovanjskih kapacitet v občini, brezplačne medkrajevne javne prevoze, vzpostavitev ugodnega poslovnega okolja za podjetništvo ter izboljšavo prometne in komunalne infrastrukture. Lahko rečem, da smo z rešitvami na teh področjih izjemno zadovoljni. V občini spodbujamo gradnjo stanovanj, kar se kaže v dveh novih stanovanjskih blokih, ki že stojita, v novih projektih pa sta planirana vsaj še dodatna dva. V tem mandatu smo po daljšem času od stanovanjskega sklada odkupili tudi nekaj stanovanj z namenom neprofitnega oddajanja. Brezplačne javne prevoze smo v SDS zagotovili na nivoju Vlade. Podjetništvo v teh težkih časih spodbujamo z ukrepi za omilitev posledic COVID-19 ter planiramo odprtje poslovnega inkubatorja za mlada podjetja. Naš podžupan za področje komunalno cestnega gospodarstva Matej Pečnik je neprestano aktiven pri reševanju težav in planiranju rekonstrukcij dotrajanih cestišč, podelila pa se je tudi koncesija, s katero bomo v občini pridobili več deset kilometrov in dolgoročno garancijo ter vzdrževanje”, vidno zadovoljen dodaja Lodrant, ki poudarja tudi dobro sodelovanje z županom dr. Maticom Tasičem: 

“Aktivno smo sodelovali in na različne načine pomagali povezati župana in občinsko upravo z ministri ali uradniki na ministrstvih pri izgradnji čistilne naprave, upamo pa, da pred koncem mandata uspemo še zagotoviti potrditev projektov in zagotovitev sredstev za vodooskrbo na Lešah na Stražišču ter ureditev oziroma optimizacijo kanalizacijskega sistema, ki se navezuje na novo čistilno napravo. Največji in najdražji projekt v višini 5,7 milijona evrov pa je izgradnja Parka Jezero ter športnega kompleksa Koroški plezalni center, kjer ob zagotovljenih dveh milijonih lastnih sredstev iščemo še razliko v nepovratnih sredstvih EU. To bo daleč največji infrastrukturni projekt zadnjih let in verjamem, da bo izjemno izboljšal športno, rekreacijsko in družbeno življenje občank in občanov.” 

Pri pomoči pa je občini šla na roko tudi aktualna vlada, ki je občinam povišala glavarine za naslednji dve leti ter s tem zakonom občine finančno razbremenila: “S takšnimi dejanji vlada, ki jo vodi Janez Janša, ponovno dokazuje, da ima posluh in ji je mar za lokalno skupnost, lokalno samoupravo”, je na koncu dodal Lodrant.