Študija razveseljuje, a cesta je še daleč

Predstavljena študija variant za štiripasovno hitro cesto med Slovenj Gradcem in Dravogradom je včeraj razveselila Korošce. A postopki pred realizacijo gradnje ceste so še mučni in dolgi.

Včeraj je bila na Prevaljah predstavljena Študija posodobitve cestnih povezav na odsekih Slovenj Gradec–Dravograd in Otiški Vrh–Holmec. »DARS je z omenjeno študijo preveril izvedljivost različnih scenarijev po gradbeno-tehničnih, okoljskih in prostorskih kriterijih ter kriterijih ekonomske upravičenosti ob upoštevanju širših ekonomskih učinkov za posodobitev cestnih povezav na odseku Slovenj Gradec–Dravograd in Otiški vrh–Holmec,« sporoča Ministrstvo RS za infrastrukturo. S študijo, ki jo je izdelalo podjetje Lineal, so preverili vse možnosti gradnje na omenjenih odsekih, kar pa ne pomeni, da se bo cesta kdaj gradila. Študija je torej osnovni temelj, podlaga za to, da lahko vlada sploh začne s številnimi birokratskimi postopki, ki bodo nekega dne pripeljali do same gradnje.

Koroško je, kot je značilno ob obiskih visokih političnih predstavnikov iz prestolnice, zopet zajela evforija. 

Spomnimo, študija izvedljivosti se je na odseku Slovenj Gradec–Otiški Vrh izvajala že leta 2004. Študija je bila sprejeta, začel se je že postopek sprejemanja državnega prostorskega načrta, ki pa je obstal tik pred sprejemom. Koroška je bila s postopki na odseku med Slovenj Gradcem in Otiškim Vrhom že dlje, kot pa je danes. Nova vlada bo torej morala začeti s postopkom sprejemanja DPN-ja, kar so v preteklosti že počeli, sprejme pa ga lahko tudi kot dvopasovno cesto. Študija namreč predstavlja možnost gradnje štiripasovnice med Slovenj Gradcem in Dravogradom, vlada pa ima na izbiro, katero različico bodo izbrali.

A to še ni vse. Tudi če vlada med Slovenj Gradcem in Dravogradom potrdi DPN kot štiripasovnico, ne pomeni, da bodo štiripasovnico dejansko gradili. Še vedno so odprte vse možnosti. S študijami izvedbe in projektno dokumentacijo lahko začrtajo dvopasovnico, prostorski načrt pa omogoča poznejšo širitev na štiri pasove brez posebnih birokratskih postopkov in zapletov.

Bolj razveseljiv kot dan predstavitve študije bo dan sprejema DPN-ja od Slovenj Gradca globlje v regijo. A kot uči preteklost, tudi takrat še ni pravi trenutek za slavnostni pok šampanjca. Prostorski načrt na odseku Šentrupert–Velenje je bil sprejet leta 2017, a danes Dars zaradi ustavne presoje DPN-ja na odseku ne želi projektirati. Kdaj se bo začelo in ali se bo sploh začelo, pa ni moč napovedati.

JP