Štipendije v šolskem letu 2022/23

Dijak ima mesečno kar nekaj stroškov in če ne želi biti popolnoma odvisen od
staršev, se mu kot eden od finančnih virov ponuja lepa priložnost v obliki štipendij. S prehodom v študentske vrste pa se večini stroški še povečajo.

 

 

Na spodnjih povezavah boste našli vse potrebne informacije o državnih štipendijah,
kadrovskih štipendijah, štipendijah za deficitarne poklice, Zoisovih štipendijah,
Štipendijah Ad Futura in drugih.

Vse informacije nadete na: Javni štipendijski, invalidski, razvojni in preživninski
sklad: https://www.srips-rs.si/stipendije:
*Štipendije za deficitarne poklice: https://www.srips-rs.si/stipendije/deficitarne
*Kadrovske štipendije: https://www.srips-rs.si/stipendije/kadrovske-stipendije
*Zoisove štipendije: https://www.srips-rs.si/stipendije/zois
*Državne štipendije: https://www.srips-rs.si/stipendije/stipendije-drugih-
ustanov/drzavne-stipendije

Združljivost štipendije: hkrati z državno štipendijo lahko posameznik pridobiva tudi
kadrovsko štipendijo, štipendijo za deficitarne poklice, štipendijo Ad Futura za
študijske obiske v tujini in za tekmovanja v tujini. Državne štipendije
niso združljive s Zoisovo štipendijo in štipendijo za izobraževanje Ad Futura.