Štefan Domej: »Ni nobenih racionalni argumentov za zaprtje Holmeca, gospodarska škoda pa bo velika.«

Zaprtju mejnega prehoda Holmec nasprotujejo tudi na avstrijski strani meje. Zastopnik slovenskih kmetov na avstrijskem Koroškem Štefan Domej meni, da župani Mežiške doline pravilno ocenjujejo položaj, njihove zahteve so utemeljene.

Na zaprtje mejnega prehoda Holmec so se prvi odzvali župani Mežiške doline, ki so ob podpori Sveta Koroške regije poslali pismo vladi s prošnjo, naj ukrepa. “Ljudje že desetletja odhajajo na delo v Avstrijo, imajo za to vsa potrebna potrdila delodajalcev, obenem so bili ves čas na Holmcu tudi podvrženi dnevni kontroli (merjenje telesne temperature in zavrnitev v primeru bolezni) in drugo in jim podaljšanje poti pomeni dodatni strošek, nepotrebno podaljševanje poti in časovno oviro za običajni prihod na delo,” so zapisali.

Podpora koroškim županom pa prihaja tudi iz Avstrije. Zastopnik slovenskih kmetov na avstrijskem Koroškem Štefan Domej meni, da župani Mežiške doline pravilno ocenjujejo položaj in da utemeljeno zahtevajo odprtje mejnega prehoda Holmec. Pravi razlog za zaprtje vidi Domej v prvi vrsti pri avstrijskih uradih v okraju Velikovec in v Celovcu, ki se čutijo preobremenjene in niso v stanju, da bi mejni prehod Holmec v primernem obsegu nadzorovali.

Štefan Domej (Foto: Facebook)

Zaprtje Holmeca škoduje tudi skupnim investicijam v regiji okoli Pece ter v Geoparku Peca, prav tako tudi medsebojnemu zaupanju, ki ga je avstrijska stran neutemeljeno povzročila. V Mežiški dolini je zdaleč manj okuženih kot v okraju Velikovec, zato tudi zdravstveni argumenti nimajo nobene podlage, meni Štefan Domej. Popolnoma propadlo je z zaprtjem Holmeca tudi sodelovanje v kmetijstvu, predvsem v izmenjavi kmetijskih proizvodov, ter v delovnem procesu vigredne sestve in pri izmenjavi strojev in delovne sile v proizvodnji v kmetijstvu. »Ni nobenih racionalni argumentov za zaprtje Holmeca, gospodarska škoda pa bo velika,« pravi Domej.

Domej poziva Deželno vlado in okrajno glavarstvo, da poskrbita za takojšnjo odprtje Holmca. Avstrijski župani občin članic Geoparka pa naj solidarno s slovenskimi župani ukrepajo in intervenirajo pri pristojnih organih.

NK