Stara praksa kupovanja občinskih zemljišč slovenjgraških občinskih veljakov

V javnosti v zadnjih dneh odmeva sporni nakup parkirišča Boštjana Temnikerja, ki je bil svetovalec slovenjgraškega župana Andreja Časa. Po tem spornem poslu je Temniker odstopil s položaja svetovalca. Aktualni primer nakupovanja obcinskih zemljišč s strani slovenjgraških obcinskih veljakov pa ni edini, pred leti je Matjaž Zanoškar v času, ko je opravljal funkcijo župana, kupil lepo občinsko parcelo na področju, ki je namenjeno gradnji termalnega kompleksa.

Temniker odstopil zaradi nakupa zemljišča

Boštjan Temniker je županu svetoval za prostorsko in urbanistično načrtovanje. S te pozicije svetovalca pa je s podjetjem Psilos, večinski lastnik katerega je, kupil parkirišče pri stavbi Nama Nova v Slovenj Gradcu, kjer ima v neposredni bližini še poslovne prostore. Svetniki so se s prodajo zemljišča strinjali, vendar pri odločanju niso vedeli, da je kupec ravno on. Kot je za Večer povedal slovenjgraški svetnik Boris Raj, je v tem primeru prišlo do konflikta interesov, saj je občinski funkcionar brez vednosti občinskega sveta kupil to zemljišče, poleg tega pa deluje na področju, kjer se odloča o prodaji premoženja, in bi se moral v tem primeru izločiti.

Da je zadeva dobila takšne razsežnosti, je v veliki meri krivo tudi odprto pismo vsem svetnikom s strani oškodovanca Omarja Marka Al Hiasata. Temnikerju očita zlorabo položaja in zavajanje. Kot poroča Slovenska tiskovna agencija, sta župan in Temniker po vseh teh zdrahah in razpravi na seji občinskega sveta prišla do skupne odločitve, da slednji odstopi s položaja županovega svetovalca.

V Slovenj Gradcu tudi v preteklosti sporni nakupi

Temnikerjev primer nakupa občinskega zemljišča s strani občinskega veljaka ni edini. Leta 2011 sta takratni župan Matjaž Zanoškar in direktorica občinske uprave Lidija Požgan ob zemljišču, na katerem naj bi občina zgradila termalni kompleks, kupila zemljišča.

Ko se je kupovala ta zemlja, je bilo zemljišče kategorizirano kot kmetijsko, občina je zanjo plačala 8 evrov na kvadratni meter. Pozneje, po nakupu obeh občinskih funkcionarjev, so zemljišču spremenili namembnost – postalo je zazidljivo zemljišče, kar pa pomeni, da se je vrednost kvadratnega metra neprimerljivo zvišala. Tako je vrednost poskočila na približno 30 evrov na kvadratni meter. Kot so takrat poročali mediji, bi Zanoškar s takšnim špekuliranjem lahko prišel do premoženjske koristi 78 tisočih evrov, vendar je sam takrat zatrjeval, da zemljišča ni kupil iz špekulativnih namer.

Svoj nakup je skrival tudi občinskim svetnikom, kljub temu da so od župana zahtevali pojasnitev in obrazložitev, kdo so lastniki zemljišč na lokaciji načrtovanega termalnega kompleksa.

Termalni kompleks je dolgoletna obljuba številnih slovenjgraških županov, že od pokojnega Janeza Komljanca dalje. Tudi aktualni župan Andrej Čas je pred volitvami obljubljal, da bo v primeru zmage na volitvah termalni kompleks zgrajen v manj kot štirih letih. Do danes pa se ni premaknilo prav nič.