Srečanje lokalnih pridelovalcev živil v Slovenj Gradcu

V slovenjgraškem Mladinskem centru je potekala Akademija »Radi imamo domače«, kjer se v okviru Mercatorjevega projekta z namenom druženja in povezovanja srečujejo lokalni pridelovalci živil. To koroško srečanje je gostila Koroška kmetijsko-gozdarska zadruga Slovenj Gradec.

Koroška KGZ zaposluje 132 ljudi

Poleg trimestnega števila zaposlenih se lahko Koroška KGZ pohvali tudi z več kot tisoč člani, deluje pa na celotnem območju regije. Pokriva torej Mislinjsko, Mežiško in Dravsko dolino ter tako deluje v vseh 12 koroških občinah. Kot so zapisali na spletni strani Koroške KGZ, so njihove glavne dejavnosti odkup živine, mleka in lesa ter trgovinska dejavnost v skupno 25 trgovinah po Koroškem, kjer dajejo poseben pomen živilom slovenskega porekla ter ponudbi lokalnih kmetov in članov zadruge.

Projekt »Radi imamo domače« poteka v okviru verige trgovin Mercator. Razširjena ponudba domačih izdelkov slovenskih zadrug, lokalnih kmetij in manjših lokalnih proizvajalcev, označena z rdečim srčkom »Radi imamo domače«, pomeni nadgradnjo Mercatorjeve ponudbe »Iz domačih krajev«. Mercator s projektom združuje slovenske zadruge, ki povezujejo na stotine slovenskih kmetovalcev.

Na dogodku »Radi imamo domače« je spregovorila tudi direktorica Koroške KGZ Danica Ramšak, ki je pohvalila sodelovanje koroške zadruge z Mercatorjem, in dodala, da z vzpodbujanjem lokalne pridelave in prodaje »jemo dobro, kvalitetno in zdravo hrano, transporti hrane so krajši, odpirajo se nova delovna mesta tudi na naših domačijah«.

Lokalni kmeti z možnostjo konkuriranja na trgu

Svojo zgodbo o uspehu je kot predstavnica dobre prakse med domačimi dobavitelji udeležencem predstavila Darja Četina s Kmetije Flis: »Kmetija Flis je družinska kmetija. Skozi preobrazbo naše dejavnosti iz hmeljarstva in živinoreje v govedorejo in pridelavo mleka smo ugotovili, kako pomembno vlogo za naš obstoj in uspeh ima stabilna, zanesljiva in zaupanja vredna trgovska veriga. S programom Radi imamo domače so na novo ovrednotili slovenske proizvode in postavili podlago za uspešne zgodbe lokalnih pridelovalcev in proizvajalcev.«