Spremembe pri prehajanju meje med Slovenijo in Hrvaško po 1. januarju 2023

S 1. januarjem 2023 je Hrvaška začela v celoti izvajati schengenski pravni red. Zato se na slovensko-hrvaški oziroma kopenski meji odpravlja nadzor državne meje in bo preko mejnih prehodov omogočen prost pretok prometa. To pomeni, da lahko vsi potniki, ki izpolnjujejo pogoje (imajo veljavni osebni dokument za prehod meje), mejo med državama po 1. januarju 2023 prestopijo kjer koli.

 

Na vseh kopenskih mejnih prehodih s Hrvaško se vzpostavlja začasni prometni režim, ki bo omogočal varno in čim bolj tekoče prečkanje meje, ne da bi se bilo treba pri tem ustaviti. Vsi udeleženci v cestnem prometu naj zato upoštevajo postavljeno začasno prometno signalizacijo in naj bodo še posebej previdni pri vožnji na območjih nekdanjih mejnih prehodov.

Slovenska policija se je na vstop Hrvaške v schengensko območje pripravljala že dalj časa na strateški in taktični ravni. Policija je sprejela strategijo dela, ki opredeljuje tudi način izvajanja izravnalnih ukrepov na notranjih mejah z vsemi sosednjimi državami in izvajanje zakonodaje EU na notranjih mejah. Namen pa je še naprej zagotavljati visoko raven varnosti.

Policisti se s 1. januarjem umikajo z mejnih prehodov, večinoma bodo razporejeni v enote za izravnalne ukrepe, ki bodo delovale na območju celotne države. Posebni poudarek bo na delovanju mobilnih policijskih enot na pomembnejših cestnih povezavah, železniških in avtobusnih postajah ter drugih mestih, za katera se bo na podlagi analiz tveganja in ocen ranljivosti pokazalo, da predstavljajo tveganje za nezakonite migracije, čezmejno kriminaliteto in podobno.

Policisti sicer ostajajo tudi na obmejnem območju, še naprej pa bodo delovale tudi mešane slovensko-hrvaške patrulje. Tudi objekti na meji, potrebni za izvajanje vseh predvidenih ukrepov, bodo ostali v upravljanju Policije. Ostali objekti pa se bodo ponudili v uporabo drugim uporabnikom ali se bodo odstranili.

Vir: policija.si