Sprejet zakon o gasilstvu

Vlada Republike Slovenije je objavila, da je bil sprejet Zakon o gasilstvu. Z zakonom se končno urejajo enotna zavarovanja za vse slovenske gasilce. Sprejeta je tudi posebna dohodninska olajšava v višini 1500 EUR za operativne gasilce.

Slovenskim občinam se z zakonom namenjajo dodatni 4 milijoni EUR za sofinanciranje nakupa gasilske opreme. Zagotovljeno je tudi 20 milijonov EUR za nakup sodobne opreme za hiter odziv ob naravnih nesrečah. Doslej za civilno pomoč ob naravnih nesrečah še ni bilo namenjeno toliko evropskih sredstev.

Zakon o gasilstvu med drugim prinaša tudi naslednje:

  • novo opredelitev operativnih nalog gasilstva
  • v zakon se uvajajo gasilci pripravniki in gasilci veterani
  • poudarek je na operativnosti prostovoljnih gasilcev
  • obvezni pogoj za poklicne gasilce je predpisano usposabljanje
  • v posameznih zaokroženih industrijskih kompleksih se bo lahko organizirala skupna gasilska enota za več gospodarskih družb, ki opravljajo svojo dejavnost na tem območju
  • predlog podaja zakonsko podlago za interesno združevanje poklicnih gasilskih enot
  • posodablja se tudi področje aktiviranja gospodarskih enot

Gre za prve večje spremembe zakona po kar 17 letih. Zakon je usklajen z Gasilsko zvezo Slovenije in Združenjem poklicnih gasilcev Slovenije.