Socialne naložbe v Slovenj Gradcu, Radljah in Mežici, vendar še nekaj vprašajev

V občinah MO Slovenj Gradec, Radlje in Mežica te dni odločajo o novem investicijskem projektu. Gre za gradnjo bivalnih enot za odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju, za katere na institucionalni ravni skrbi samo Center za usposabljanje, delo in varstvo  CUDV Črna na Koroškem. Prav oni so mnenja, da je izgradnja bivalnih prostorov nujna, ker zaradi pomanjkanja bivalnih prostorov in čakalne dobe ni zagotovljena dovolj dobra oskrba. Prav tako so trendi in usmeritve v Evropi takšni, da je čim več ljudi iz te populacije deležnih tako imenovane neinstitucionalne oskrbe, torej zunaj zavodov, čim bližje domačemu okolju.

Investicija za boljše življenje ranljivih skupin

RRA Koroška je na pobudo Centra za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem izdelala Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP). Načrt opredeljuje izgradnjo treh bivalnih enot v občinah Slovenj Gradec, Radlje in Mežica, kjer bi lahko bivalo do 55 odraslih oseb z motnjami v duševnem razvoju. Izgradnja bi zagotovila zadostne in kakovostne prostorske pogoje za bivanje uporabnikov, poleg tega pa zmanjšala čakalne dobe za vključitev v institucionalno varstvo – na to namreč čaka 23 oseb. V CUDV Črna na Koroškem so mnenja, da bo preselitev v nove enote uporabnikom omogočila boljše življenje, saj se bodo iz institucionalnega varstva preselili v bolj vsakdanje in domače okolje. Tako bi lahko ostali v okolju, iz katerega prihajajo, ter ohranili tesnejše stike s svojci in vsakdanjim življenjem, prav tako pa bi lahko živeli samostojno glede na zmogljivosti in v dostojnih bivalnih pogojih.

Veliko večino bi financirala Evropa

Odbor za gospodarske dejavnosti v občini Mežica je sinoči enoglasno podprl ta projekt, in seveda ga taka podpora čaka tudi v drugih občinah. Ta projekt pa ima še en velik ČE.  Prvič, ministrstvo za delo mora objaviti razpis, in drugič, na tem razpisu je treba uspeti.  Projekt, ki bi bil v večji meri financiran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, bi ob realizaciji okrepil koroško socialno infrastrukturo. V Mežici bi gradnja stala 892.454,98 evra; Evropski sklad za regionalni razvoj bi skupaj z državo prispeval 670.931,05 evra, preostalo pa občina. V Radljah bi Evropski sklad k 689.217,25 evra vrednemu projektu prispeval 519.832,40 evra.  Najdražja investicija je slovenjgraška, ki znaša skoraj 1,54 milijona, iz evropskega sklada pa bi prišlo skoraj 1,19 milijona evrov. Iz računa evropskih sredstev bi za vsako bivalno enoto prišlo okrog 85 odstotkov sredstev, preostalih 15 odstotkov bi prispevali občinski proračuni, kar je seveda izjemno ugodno.

Bo potrebe Koroške spoznala tudi država?

Za osebe z motnjami v duševnem razvoju sta sedaj na Koroškem le dve stanovanjski enoti, kar je na tem področju je v tej regiji velik manko. Ko oseba dopolni 25 let in ko zaradi starosti ne more več bivati v črnjanskem CUDV, se za številne pojavijo velike težave. Vojka Lipovšek Polc, direktorica CUDV Črna na Koroškem, tako pravi, da velika prostorska stiska in neustrezni prostori kličejo k tej pomembni socialni naložbi v Koroški regiji, in upa, da bo to spoznala tudi država.

Jon Petek