Slovo v Barbarinem gaju in Gozdu spominov

Novi pristopi slovesa od najdražjih so v Evropi in svetu prisotni že več desetletij, v naših krajih pa so načini, drugačni od tradicionalnih pogrebov, popolna tujka. Na pokopališču Barbara na Prevaljah so prvi na Koroškem začeli izvajati drugačne pogrebe; svojci se lahko od pokojnih poslovijo s posipom pepela v Barbarinem gaju ali pa s pokopom v Gozdu spominov.

Vrnitev k naravi

Pred petimi leti se je v podjetju JKP Log porodila ideja, da bi ljudem ponudili možnost nekoliko drugačnega slovesa od pokojnih, ki se od tradicionalnega pokopa precej razlikuje. Takšne vrste slovesa od pokojnih na Koroškem pred tem še ni bilo, ceremonijo s posipom pepela so prvi začeli izvajati na Barbari leta 2013.

Na zadnjem delu največjega pokopališča v Mežiški dolini so etaže, predvidene za nagrobna polja, uredili v prostor za posip pepela. »Na etaži smo uredili travnato površino v obliki matematičnega znaka  za neskončnost; človek sicer umre, vendar njegovo telo postane hrana za ptice, zemljo – vrne se k naravi in krog se nadaljuje,« pojasnjuje direktorica komunalnega podjetja JKP Log Marjetica Tasič Bukovec. Prostor za posip je zaščiten z ograjo, da se iz spoštovanja do umrlih po travnati površini ne sprehaja.

Matematični znak za neskončnost ima obliko osmice in je razdeljen na dva dela. Na enem delu pogrebna služba nudi posipe za vse pokojne, drugi del pa je namenjen mrtvorojenim otrokom. Vodstvo komunalnega podjetja je po pogovoru z bolnišnico prišlo do ideje, da bi lahko polovico »osmice« namenili tudi tistim otrokom, ki umrejo pred 22. tednom nosečnosti. Take otroke zakon ne smatra kot živih bitij, temveč kot zarodek, in svojci nimajo pravice do pokopa svojega umrlega otroka – na Barbari pa jim to omogočijo. V dogovoru z bolnišnico raztros pepela opravijo dvakrat na leto, in sicer vsak drugi petek v aprilu in oktobru ob 9. uri.

Inovativen način slovesa v slovenskem prostoru

»Ljudje zaradi hitrejšega tempa življenja poleg vseh obveznosti nimajo več toliko časa še za urejanje grobov,« pove Marjetica Tasič Bukovec, ko pojasni, kako so prišli do inovativne ideje, ki je v nekaterih državah sicer stalnica že desetletja, na Slovenskem pa takšni vrsti pokopa v okviru komunalnih podjetij še nismo bili priča.

V neposredni bližini Barbarinega gaja na pokopališču Barbara so del etaže zasadili z drevesi, svojcem pa so dali možnost, da v biorazgradljivi žari ob ta drevesa pokopljejo svoje najdražje. Filozofija tega načina slovesa je podobna ideji v Barbarinem gaju, to je vračilo naravi in nadaljevanje neskončnega cikla življenja. Vsako drevo v Gozdu spominov nosi svojo oznako, na posebni tabli pa je pod oznako drevesa zapisan vsak, ki tam počiva.

Ob vseh teh novih idejah, ki jih je JKP Log vpeljal na pokopališču Barbara, se je pojavljal tudi dvom, kako bodo občani Prevalj in Raven na Koroškem to sprejeli. Vendar, kot pravi Marjetica Tasič Bukovec, se ljudje vedno bolj zanimajo za nove načine pokopa svojcev. Za svojce je takšen način tudi finančno mnogo bolj ugoden, saj plačajo le desetletno pristojbino za del zemlje pod drevesom, in ne letnega najema grobov kot pri navadnih, tradicionalnih grobovih.

JP