Slovenski absurd: ko zaposleni prosi za nižjo plačo

Lahko se je zgodilo na Koroškem ali kje drugod po Sloveniji, je pa še eden od absurdov, ki smo jim priča v tej državi. Časnik Delo in nacionalna televizija sta poročala o mladi mamici, ki je prosila delodajalca, naj ji ne zviša plače, ker bodo na koncu njeni dohodki bistveno nižji. O tem nazorno govori tudi grafika. Zaposlena bi dobila bruto plačo višjo za 150 evrov, kar ob odbitih davkih pomeni 86 evrov neto, vendar bi s tem že padla v razred, ko bi  dobila nižji otroški dodatek, plačevati bi morala še dopolnilno zdravstveno zavarovanje, v šoli ne bi bila več upravičene do brezplačnega kosila. Zakon o Radioteleviziji Slovenija določa, da lahko uveljavljajo oprostitev plačila RTV-prispevka tudi socialno ogrožene kategorije, s povečanjem plače za nekaj evrov je ta status izgubljen in je treba k temu dodati še plačilo RTV prispevka.

Grafika nazorno pokaže absurde slovenskega sistema. Vir: RTV

Ob koncu meseca tako mamici z otrokom ostane kljub višji plači 79 evrov manj denarja, kar na leto pomeni, da izgubi eno neto plačo.

Pasti višje minimalne plače

Od 1. januarja letos je tudi višja minimalna plača, ki znaša 940,58 evra bruto na mesec. Od 1. januarja 2021 dalje pa se bo minimalna neto plača določala vsako leto posebej, upoštevajo minimalne življenjske stroške. Koalicija je lansko in letošnje povišanje minimalne plače označila kot velikanski uspeh, vendar se že kaže, da samo povišanje plače ob hkratnih drugih ukrepih prinašajo zaposlenim le že tanjše kuverte. To bo posebej zanimivo spremljati v mesecu februarja, ko bodo prejeli januarske plače. Primerov kot je zgornji bo ničkoliko.  In tudi drugih, kot je primer štiričlanske družine z enim otrokom v vrtcu in enim otrokom v osnovni šoli, kjer oba starša zaslužita minimalno plačo, se bo takšna družina hitro uvrstila v višji dohodkovni razred in bo upravičena do nižjih otroških dodatkov.

Kmalu dražji domovi za ostarele

Skupnost socialnih zavodov Slovenije je ob sprejetju povišanja minimalne plače takoj napovedalo, da se bodo  po novem letu podražili domovi za starejše in posebni socialnovarstveni zavodi. Zaradi januarskega dviga minimalne plače  bodo stroški dela v domovih in posebnih zavodih od pet do osem odstotkov višji. Po oceni skupnosti se bo januarski dvig minimalne plače poznal tako, da se bodo oskrbnine povečale za dva do tri odstotke.

JP