Slovenske železnice za Koroško nič spodbudnega: do leta 2030 brez večjih investicij

Po slabem mesecu dni smo končno prejeli odgovore Slovenskih železnic na naša vprašanja o prihodnosti koroške železniške proge. Odgovor pa je (pričakovano) bolj žalosten, saj se na progi od Maribora do Prevalj v naslednjem desetletju ne bo zgodilo prav veliko. Na Koroškem bomo deležni samo rednega vzdrževanja in obnove nekaterih dotrajanih železniških objektov.

Do leta 2030 večjih sprememb ne bo

Vlada Republike Slovenije je v letih 2015 in 2016 sprejela dokumenta Strategija razvoja prometa v Republiki Sloveniji in Resolucija o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji. Iz teh dokumentov je razvidno, da pred letom 2030 pri nadgradnji železniške proge Maribor–Prevalje niso predvidena večja investicijska dela. Trenutni in predvideni potniški promet na tej železnici namreč ne izpolnjuje kriterijev za izvedbo večjih investicij. Na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo bodo predvidoma do konca 2018. izdelane študijske osnove za nadgradnjo regionalnih prog v državi, to pa zajema tudi nadgradnjo proge Maribor–Prevalje, ki pa obnove ne bo doživela vsaj še 13 let.

Upanje na evropska sredstva

S Slovenskih železnic tudi sporočajo, da tako kot Avstrijci tudi oni vidijo potencial v koroški železniški progi, vendar je zaradi neizpolnjevanja kriterijev za večje investicijsko vlaganje za obstoj proge ključnega pomena redno vzdrževanje. Obe strani torej vidita meddržavni potencial, z razvojem turizma pa bi lahko povečali potniški promet na obeh straneh, s čimer bi lahko pridobili tudi evropska sredstva za nadaljnji razvoj koroške proge.

Sicer pa med Slovenskimi železnicami in RRA Koroška poteka komunikacija. Konec leta 2016 so sestankovali dvakrat, RRA Koroška pa je podala konkretne predloge glede povezav s sosednjo Avstrijo preko mejnega prehoda Prevalje oziroma Holmec, kot tudi predloge v zvezi s ponudbo prevoza koles z vlaki. Slovenske železnice so trenutno v fazi priprave možnih rešitev, katere pa bodo predvidoma v začetku marca predstavili avstrijskim partnerjem.

Železniška postaja Pliberk

Redno vzdrževanje in obnova dotrajanih objektov

Močno dotrajana in zastarela proga pa bo le dočakala nekaj posodobitev. Predvideno je, da se bo obnovila železniška postaja na Ravnah na Koroškem. Že pred leti so na Slovenskih železnicah v enem izmed dokumentov investicijskih projektov to postajo označili kot dotrajano in neprimerno, poleg tega naj bi bil objekt tarča vandalizma. Obnova postaje zajema postavitev novega nadstreška, sanacijo opornega zidu pod peroni in ureditev nove dostopne poti do peronov. Obetata se tudi rekonstrukcija podvoza Podklanc ter rušitev dotrajanega objekta na postajališču Ožbalt, kjer bodo obnovili peronsko razsvetljavo in zgradili nov nadstrešek.

Slovenske železnice so nam torej poslale odgovor, ki pa ni nič kaj spodbuden. Za prihodnost  železnice na Koroškem je ta odgovor precej žalosten.

Jon Petek