Slovenjgraška bolnišnica leto končala v rdečih številkah, a bolje kot pričakovano

Slovenjgraška bolnišnica je lansko leto zaključila v rdečih številkah, a precej manjših, kot je bilo to pričakovano s sanacijskim programom. Predvidevali so namreč skoraj 1,3 milijona evrov primanjkljaja, leto ocenjujejo kot uspešno.

Tako kot večina slovenskih bolnišnic, se tudi Splošna bolnišnica Slovenj Gradec iz leta v leto bori s finančnim primanjkljajem, ki pa ga v okviru sanacijskega programa vztrajno zmanjšujejo. 514 tisoč evrov primanjkljaja je dober znak za uspešnost poslovanja slovenjgraške bolnišnice, saj je bilo po sanacijskem programu predvidenih dvakrat toliko primanjkljaja – kar 1,29 milijona evrov.

Eden izmed razlogov, da so poslovanje slovenjgraške bolnišnice že pred leti zaznamovale rdeče številke, je neustrezno financiranje urgentnih centrov, večja poraba in večja obdavčitev nekaterih zdravil in zdravstvenih materialov. Vsekakor pa je, kljub večjim odhodkom v primerjavi s prihodki, nov urgentni center, ki ga je Slovenj Gradec dobil konec leta 2016, ključnega pomena za boljše zdravstvo na Koroškem.

Kot poroča STA, je bolnišnica privarčevala skoraj milijon evrov, največ pri zdravilih in zdravstvenem materialu. A ne na račun bolnikov, je za STA povedal direktor bolnišnice Janez Lavre. Minulo poslovno leto v bolnišnici ocenjujejo kot relativno uspešno, leta 2020 pa bi glede na sanacijski program že lahko poročali o pozitivnem zaključku leta. Za letošnje leto je primanjkljaj ocenjen na 582 tisoč evrov.

NK