Slovenija in Koroška bosta sodelovali na področju visokega šolstva, znanosti in raziskav

S podpisom Pisma o nameri se je Vlada Republike Slovenije zavzela za okrepljeno sodelovanje z Vlado Dežele Koroške na področju visokega šolstva, znanosti in raziskav. Pismo sta podpisala ministrica za izobraževanje, znanost in šport prof. Dr. Simona Kustec in koroški deželni glavar dr. Peter Kaiser. 

Ministrica se je ob podpisu zahvalila pobudnici pisma o nameri, ki je nastala v sodelovanju med raziskovalnima inštitutoma Inštitutom Jožef Stefan in Lakeside Science&Technology parkom iz Celovca, dr.Špeli Stres. Posebno zahvalo je namenila tudi generalnemu konzolu dr.Antonu Novaku in Podžupanu Celovca Lojzetu Dolinarju za njuno pomoč, prizadevanja in vso podporo. 

Podžupan Celovca Lojze Dolinar je ob podpisu Pisma o nameri za naš portal povedal naslednje: “Ta dogodek, ko je bilo podpisano Pismo o nameri glede sodelovanja na področju šolstva, znanosti in raziskav, je zagotovo pomemben korak za vzpodbujanje medsebojnega sodelovanja med Slovenijo in Koroško. Prepričan sem, da smo s tem omilili zapreke in ovire na področju različnih možnosti šolanja, študija, štipendij, predvsem pa smo odprli vrata nekonvencionalnemu sodelovanju na znanstvenem in tehnološkem področju. Želim si, da bi prišlo med univerzami v Sloveniji in univerzo v Celovcu do tesnejšega povezovanja in sodelovanja, tako kot nam je uspelo povezati tudi obe znanstveno raziskovalni instituciji. Vsekakor so omenjena povezovanja v alpe-jadranskem prostoru pot do realizacije sinergij, ki jih zagotovo ne primanjkuje.”